Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1

1 75 godina Županijske gospodarske komore Karlovac [tisak] / priredili Božo Kovačević...(et al.). - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Karlovac, 2003. ISBN 953-6207-36-3.
2 Akcijski plan energetske učinkovitosti grada Karlovca za razdoblje 2017.-2019. godine [e-dokument] / Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske. - Karlovac : Grad Karlovac, 2017.
3 Catalogo delle riserve di caccia [tisak] / redattore Alojzije Frković. - Zagreb : Hrvatske šume, 1996. ISBN 953-6253-07-0.
4 Catalogue of peace and war [tisak] / Ministry of Education and Culture ; edited by Vesna Jurkić-Girardi. - Zagreb : Ministry of Culture and Education, 1992. - (Handbooks of cultural affairs ; vol. 6).
5 Godišnje izvješće o radu Savjeta mladih Grada Karlovca za ... godinu [e-dokument] / Grad Karlovac. - Karlovac : Grad Karlovac, 2017- .
6 Gradski program za mlade Grada Karlovca 2008.-2012. [e-dokument] / Grad Karlovac. - Karlovac : Grad Karlovac, 2009.
7 Guide to studies of Croatian polytechnic [tisak] / prepared by Tamara Polić. - Zagreb : Council of Polytechnic and Institutions of Higher Education of the Republic of Croatia, 2005. ISBN 953-6911-09-4.
8 Izvješće o obavljenoj završnoj reviziji projekta Program za vode i otpadne vode u Karlovcu ISPA 2005/HR/16/P/PE/001 [e-dokument] / Državni ured za reviziju. - Zagreb : Državni ured za reviziju, 2012.
9 Izvješće o provedenom postupku strateške procjene utjecaja na okoliš za Masterplan razvoja prometne infrastrukture na relaciji autoceste Zagreb-Karlovac [e-dokument] / Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. - Zagreb : Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, 2017.
10 Izvješće o tržištu nekretnina za područje Grada Karlovca za ... godinu [e-dokument] / Grad Karlovac. - Karlovac : Grad Karlovac, 2017- .
11 Karlovac grad susreta : investor's guide [e-dokument] / City of Karlovac. - Karlovac : Grad Karlovac, 2020.
12 Karlovac grad susreta : vodič za investitore [e-dokument] / Grad Karlovac. - Karlovac : Grad Karlovac, 2020.
13 Katalog der Jagdbezirke [tisak] / Redakteur Alojzije Frković. - Zagreb : Hrvatske šume, 1996. ISBN 953-6253-08-9.
14 Katalog lovišta [tisak] / Hrvatske šume ; urednik Alojzije Frković. - Zagreb : Hrvatske šume, 1996. ISBN 953-6253-09-7.
15 Konačno izvješće : Karlovac, iskliznuće cisterne u kolodvoru, 19. veljače 2017. [e-dokument] / Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, Odjel za istrage nesreća u željezničkom prometu. - Zagreb : Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, Odjel za istrage nesreća u željezničkom prometu, 2017.
16 Memorandum o financiranju usuglašen između Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske o dodjeli pomoći iz Instrumenta za pretpristupnu strukturnu politiku za sljedeću mjeru: Program za vode i otpadne vode u Karlovcu za Grad Karlovac, Karlovačka županija, Hrvatska - (Zakon o potvrđivanju Memoranduma o financiranju usuglašenog između Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske o dodjeli pomoći iz Instrumenta za pretpristupnu strukturnu politiku za sljedeću mjeru: Program za vode i otpadne vode u Karlovcu, za Grad Karlovac, Karlovčka županija, Hrvatska, NN-MU 005/2006).
17 Plan gospodarenja otpadom Grada Karlovca za razdoblje od 2017. do 2022. godine : nacrt Plana [e-dokument] / HIDROPLAN d.o.o. za izgradnju i konzalting. - Karlovac : Grad Karlovac, 2017.
18 Plan razvojnih programa Grada Karlovca za razdoblje od 2018. do 2022. godine [e-dokument] / Grad Karlovac. - [Karlovac] : Grad Karlovac, [2017].
19 Poslovnik o radu Savjeta mladih Grada Karlovca [e-dokument] / Savjet mladih Grada Karlovca. - Karlovac : Grad Karlovac, 2018.
20 Primjena biomonitoringa za procjenu izloženosti živi tijekom prenatalnog perioda u dvije Hrvatske regije uporabom standardizirane metodologije Svjetske zdravstvene organizacije [e-dokument] / Hrvatski zavod za javno zdravstvo. - Zagreb : Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2017. ISBN 978-953-7031-69-5.
21 Sažeto izvješće o praćenju kakvoće zraka na području Grada Karlovca za 2007. godinu [e-dokument] / Grad Karlovac. - Karlovac : Grad Karlovac, Upravni odjel za poduzetništvo i zaštitu okoliša, 2008.
22 Strategija integralnog razvoja ruralnih područja Grada Karlovca 2011.-2015. = Strategy for integrated development of rural areas of the City of Karlovac 2011.-2015. [e-dokument] / [uredila: Bojana Markotić Krstinić, stručna savjetnica, odabrana od strane UNDP-a]. - Karlovac : Grad Karlovac, 2012.
23 Strategija kulturnog razvoja Grada Karlovca 2014. - 2024. [e-dokument] / Grad Karlovac. - Karlovac : Grad Karlovac, 2014.
24 Strategija razvoja Grada Karlovca za razdoblje od 2013. do 2020. godine [e-dokument] / [koordinator izrade: Razvojna agencija Karlovačke županije - KARLA d.o.o., Daniela Peris]. - Karlovac : Grad Karlovac, [2012].
25 Strategija razvoja Pametnog grada Karlovca [e-dokument] / Grad Karlovac. - Karlovac : Grad Karlovac, 2018.
26 Strategija razvoja turizma Grada Karlovca 2012.-2020. [e-dokument] / Turistička zajednica grada Karlovca. - Karlovac : Grad Karlovac, 2012.
27 Vodič kroz studij hrvatskih veleučilišta [tisak] / Vijeće veleučilišta i visokih škola Republike Hrvatske. - Zagreb : Vijeće veleučilišta i visokih škola Republike Hrvatske, 2005. ISBN 953-6911-08-6.
28 Vodič za građane kroz proračun Grada Karlovca za 2016. godinu [e-dokument] / Grad Karlovac. - Karlovac : Grad Karlovac, 2015.
29 Vodič za građane kroz proračun Grada Karlovca za 2017. godinu [e-dokument] / Grad Karlovac. - Karlovac : Grad Karlovac, 2017.
30 Vodič za građane kroz proračun Grada Karlovca za 2018. godinu [e-dokument] / Grad Karlovac. - Karlovac : Grad Karlovac, 2018.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655