Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1

1 10. Istarski povijesni biennale [e-dokument] = 10. Biennale storica istriana = 10th Istrian History Biennale : Međunarodni znanstveni skup : Convegno scentifico internazionale : International Scientific Conference : o tijelu i tjelesnosti u povijesti na jadranskom prostoru : corpo e corporeita nella storia dell'area adriatica : the body and corporality in the history of the adriatic : knjiga sažetaka : libro dei riassunti : book of abstracts / Državni arhiv u Pazinu. - Pazin : Državni arhiv u Pazinu, 2021.
2 Akcijski plan regionalnog lanca vrijednosti Pametne industrije Jadranske Hrvatske [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2022.
3 Akcijski plan regionalnog lanca vrijednosti Plavi rast Jadranske Hrvatske [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2022.
4 Akcijski plan regionalnog lanca vrijednosti Uslužni sektor visoke dodane vrijednosti Jadranske Hrvatske [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2022.
5 Akcijski plan regionalnog lanca vrijednosti Zdravlje Jadranske Hrvatske [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2022.
6 Gospodarsko-socijalna analiza korištenja i troška propadanja morskog okoliša i obalnog područja [e-dokument] / [koordinatori izrade i provedbe: Ministarstvo zaštite okoliša i prirode ; Regionalni akcijski centar Programa prioritetnih aktivnosti (PAP/RAC)]. - Zagreb ; Split : Ekonomski Institut : Ekonomski fakultet, 2015.
7 Plan za industrijsku tranziciju Jadranske Hrvatske [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2022.
8 Poboljšanje zdravstvene zaštite na hrvatskim otocima : zbornik izvješća : 2. radni skup, Mali Lošinj, 15-16. listopad 1998. [tisak] / uredio Antun Sabljak. - Zagreb : Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske, 1998. ISBN 953-9699-5-9.
9 Poboljšanje zdravstvene zaštite na hrvatskim otocima [tisak] / A.(Andrija) Hebrang... [et al.].. - Zagreb : Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske, 1997. ISBN 953-9699-1-6.
10 Preliminary Report of Croatian Sustainable Tourism Observatory Focal area: Adriatic Croatia [e-dokument] / Institut za turizam. - Zagreb : Institut za turizam, 2016.
11 Puna otoka : nautička Hrvatska : ne ispunjavajte život danima, ispunite dane životom [e-dokument] / Hrvatska turistička zajednica. - Zagreb : Hrvatska turistička zajednica, 2019.
12 Češki arhitekti i početci turizma na hrvatskom Jadranu [e-dokument] / Jasenka Kranjčević, Mirjana Kos. - 2. izmijenjeno i dopunjeno izd. - Zagreb ; Rijeka : Institut za turizam : Državni arhiv u Rijeci : Veleposlanstvo Republike Češke, 2015. ISBN 978-953-6145-33-1.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655