Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 >>

1 A human resources strategy for researches : action plan : the European Charter for researchers and the Code of Conduct for recruitment of researchers [e-dokument] / Institute of Public Finance. - Zagreb : Institute of Public Finance, 2012.
2 Akreditacijska preporuka Agencije za znanost i visoko obrazovanje u postupku reakreditacije Instituta za javne financije [e-dokument] / Agencija za znanost i visoko obrazovanje. - Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2014.
3 Declaration of commitment to "The European Charter for researchers" and "The Code of Conduct for the recruitment of researches" [e-dokument] / Institute of Public Finance. - Zagreb : Institute of Public Finance, 2010.
4 Deklaracija o pristupanju Europskoj povelji za istraživače i Kodeksu o zapošljavanju istraživača [e-dokument] / Institut za javne financije. - Zagreb : Institut za javne financije, 2010.
5 Etički kodeks Instituta za javne financije [2019] [e-dokument] / Institut za javne financije. - Zagreb : Institut za javne financije, 2019.
6 Etički kodeks Instituta za javne financije [e-dokument] / Institut za javne financije. - Zagreb : Institut za javne financije, 2015.
7 Financijski plan za 2014. godinu - (konačni) [e-dokument] / Institut za javne financije. - Zagreb : Institut za javne financije, 2014.
8 Financijski plan za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. [e-dokument] / Institut za javne financije. - Zagreb : Institut za javne financije, 2013.
9 Financijski plan za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. [e-dokument] / Institut za javne financije. - Zagreb : Institut za javne financije, 2014.
10 Financijski plan za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. [e-dokument] / Institut za javne financije. - Zagreb : Institut za javne financije, 2018.
11 Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Institut za javne financije. - Zagreb : Institut za javne financije, 2016- .
12 Katalog informacija sa sistematiziranim pregledom informacija s opisom sadržaja, namjenom, načinom osiguravanja i vremenom ostvarivanja prava na pristup [e-dokument] / Institut za javne financije. - Zagreb : Institut za javne financije, 2012.
13 lzvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: ... [e-dokument] / Institut za javne financije. - Zagreb : Institut za javne financije, 2016- .
14 Odluka o načinu provođenja nabave roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna i radova do 500.000,00 kuna [e-dokument] / Institut za javne financije. - Zagreb : Institut za javne financije, 2013.
15 Plan nabave za 2012. godinu [e-dokument] / Institut za javne financije. - Zagreb : Institut za javne financije, 2012.
16 Plan nabave za 2013. godinu [e-dokument] / Institut za javne financije. - Zagreb : Institut za javne financije, 2012.
17 Plan nabave za 2014. godinu - pročišćeni tekst [e-dokument] / Institut za javne financije. - Zagreb : Institut za javne financije, 2014.
18 Plan nabave za 2014. godinu [e-dokument] / Institut za javne financije. - Zagreb : Institut za javne financije, 2013.
19 Plan nabave za 2015. godinu [e-dokument] / Institut za javne financije. - Zagreb : Institut za javne financije, 2014.
20 Plan nabave za 2016. godinu [e-dokument] / Institut za javne financije. - Zagreb : Institut za javne financije, 2016.
21 Plan nabave za 2017. [e-dokument] / Institut za javne financije. - Zagreb : Institut za javne financije, 2017.
22 Plan nabave za 2018. [e-dokument] / Institut za javne financije. - Zagreb : Institut za javne financije, [2018].
23 Plan nabave za 2019. [e-dokument] / Institut za javne financije. - Zagreb : Institut za javne financije, [2019].
24 Plan nabave za 2020. [e-dokument] / Institut za javne financije. - Zagreb : Institut za javne financije, [2019].
25 Plan nabave za 2021. [e-dokument] / Institut za javne financije. - Zagreb : Institut za javne financije, [2020].
26 Plan nabave za 2022. [e-dokument] / Institut za javne financije. - Zagreb : Institut za javne financije, 2022.
27 Poslovno izvješće za ... godinu [e-dokument] / Institut za javne financije. - Zagreb : Institut za javne financije, 2011- .
28 Pravilnik o mentorstvu [e-dokument] / Institut za javne financije. - Zagreb : Institut za javne financije, 2014.
29 Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave [e-dokument] / Institut za javne financije. - Zagreb : Institut za javne financije, 2017.
30 Pravilnik o redu i ustroju radnih mjesta [2013.] [e-dokument] / Institut za javne financije. - Zagreb : Institut za javne financije, 2013.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655