Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1

1 Akreditacijska preporuka Agencije za znanost i visoko obrazovanje u postupku reakreditacije Instituta za arheologiju [e-dokument] / Agencija za znanost i visoko obrazovanje. - Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2014.
2 Deklaracija o pristupanju Europskoj povelji za istraživače i Kodeksu o zapošljavanju istraživača : Declaration of Commitment to "The European Charter for Researchers" and "The Code of Conduct for the Recruitment of Researchers" [e-dokument] / Institut za arheologiju. - Zagreb : Institut za arheologiju, 2010.
3 Financijski plan Instituta za arheologiju za 2018. i projekcija plana za 2019. i 2020. godinu [e-dokument] / Institut za arheologiju. - Zagreb : Institut za arheologiju, 2018.
4 Financijski plan za razdoblje od 2014. do 2016. godine [e-dokument] / Institut za arheologiju. - Zagreb : Institut za arheologiju, [2014].
5 Financijski plan za razdoblje od 2015. do 2017. godine [e-dokument] / Institut za arheologiju. - Zagreb : Institut za arheologiju, [2014].
6 Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: .... [e-dokument] / Institut za arheologiju. - Zagreb : Institut za arheologiju, 2014- .
7 Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za .... godinu [e-dokument] / Institut za arheologiju. - Zagreb : Institut za arheologiju, 2021-.
8 Katalog informacija Instituta za arheologiju [e-dokument] / Institut za arheologiju. - Zagreb : Institut za arheologiju, [2013.].
9 Plan nabave roba, radova i usluga za 2012. godinu Instituta za arheologiju [e-dokument] / Institut za arheologiju. - Zagreb : Institut za arheologiju, 2012.
10 Plan nabave roba, radova i usluga za 2017. godinu [e-dokument] / Institut za arheologiju. - Zagreb : Institut za arheologiju, 2017.
11 Plan nabave roba, radova i usluga za 2018. godinu [e-dokument] / Institut za arheologiju. - Zagreb : Institut za arheologiju, 2018.
12 Plan nabave roba, radova i usluga za 2019. godinu [e-dokument] / Institut za arheologiju. - Zagreb : Institut za arheologiju, 2019.
13 Plan nabave roba, radova i usluga za 2021. godinu [e-dokument] / Institut za arheologiju. - Zagreb : Institut za arheologiju, 2021.
14 Plan nabave roba, radova i usluga za 2022. godinu [e-dokument] / Institut za arheologiju. - Zagreb : Institut za arheologiju, 2022.
15 Plan rada za 2013. [e-dokument] / Institut za arheologiju. - Zagreb : Institut za arheologiju, [2012].
16 Plan rada za 2015. [e-dokument] / Institut za arheologiju. - Zagreb : Institut za arheologiju, [2014].
17 Plan rada za 2016. [e-dokument] / Institut za arheologiju. - Zagreb : Institut za arheologiju, [2015].
18 Plan rada za razdoblje 2014. [e-dokument] / Institut za arheologiju. - Zagreb : Institut za arheologiju, [2013].
19 Poslovnik o radu Upravnoga vijeća Instituta za arheologiju [e-dokument] / Institut za arheologiju. - Zagreb : Institut za arheologiju, 2014.
20 Poslovnik o radu Znanstvenog vijeća Instituta za arheologiju [e-dokument] / Znanstveno vijeće Instituta za arheologiju. - Zagreb : Institut za arheologiju, 2014.
21 Pravilnik o radu : [2015] [e-dokument] / Institut za arheologiju. - Zagreb : Institut za arheologiju, 2015.
22 Pravilnik o radu [e-dokument] / Institut za arheologiju. - Zagreb : Institut za arheologiju, 2012.
23 Pravilnik o ustrojstvu radnih mjesta i položaja u Institutu za arheologiju : (pročišćeni tekst) [e-dokument] / Institut za arheologiju. - Zagreb : Institut za arheologiju, 2012.
24 Re-accreditation : Institute of Archaeology : Date and place of visit: October 22, 2013, Zagreb [e-dokument] / Agency for Science and Higher Education. - Zagreb : Agency for Science and Higher Education, 2013.
25 Reakreditacija Instituta za arheologiju : datum i mjesto posjeta: 22. listopada 2013., Zagreb [e-dokument] / Agencija za znanost i visoko obrazovanje. - Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2013.
26 Statut : [2014] [e-dokument] / Institut za arheologiju. - Zagreb : Institut za arheologiju, 2014.
27 Statut [e-dokument] / Institut za arheologiju. - Zagreb : Institut za arheologiju, 2007.
28 Statut [e-dokument] / Institut za arheologiju. - Zagreb : Institut za arheologiju, 2011.
29 Strategija znanstvene djelatnosti Instituta za arheologiju (2014. - 2019.) [e-dokument] / Institut za arheologiju. - Zagreb : Institut za arheologiju, 2014.
30 Strategija znanstvene djelatnosti Instituta za arheologiju (2020. - 2025.) [e-dokument] / Institut za arheologiju. - Zagreb : Institut za arheologiju, 2019.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655