Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 >>

1 Eti鑛i kodeks radnika Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje [e-dokument] / Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, 2013.
2 Financijski plan Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2015. i projekcije Plana za 2016. i 2017. godinu [e-dokument] / Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, [2014].
3 Godi筺je izvje规e o poslovanju zdravstvenog osiguranja i zdravstva Republike Hrvatske za 1999. godinu : financijski plan i osnovne postavke poslovanja za 2000. godinu [tisak] / Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, 2000.
4 Godi筺je izvje规e o poslovanju zdravstvenog osiguranja i zdravstva Republike Hrvatske za 2000. godinu : financijski plan i osnovne postavke poslovanja za 2001. godinu [tisak] / Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, 2001.
5 Godi筺je izvje规e o poslovanju zdravstvenog osiguranja i zdravstva Republike Hrvatske za 2001. godinu : financijski plan i osnovne postavke poslovanja za 2002. godinu [tisak + e-dokument] / Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, 2002.
6 Godi筺je izvje规e o poslovanju zdravstvenog osiguranja i zdravstva Republike Hrvatske za 2002. godinu : financijski plan i osnovne postavke poslovanja za 2003. godinu [tisak + e-dokument] / Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, 2003.
7 Godi筺je izvje规e za ... godinu [tisak + e-dokument] = Annual report ... / Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, 2013- . ISSN 1333-3496.
8 Izvje箃aji prora鑥na, prora鑥nskih i izvanprora鑥nskih korisnika : za razdoblje: ... [e-dokument] / Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, [2021]- .
9 Izvje规e o financijskom poslovanju Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u razdoblju ... [e-dokument] / Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, 2003- .
10 Izvje规e o obavljenim revizijama. 1994. godina : IV. dio [tisak] / Dr綼vni ured za reviziju. - Zagreb : Dr綼vni ured za reviziju, 1995.
11 Izvje规e o obavljenoj financijskoj reviziji Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za ... [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Zagreb : Dr綼vni ured za reviziju, 2009- .
12 Izvje规e o poslovanju Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za ... godinu [e-dokument] / Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, 2010- .
13 Izvje规e o radu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za ... godinu [e-dokument] / Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, 2009- .
14 Kona鑞i prijedlog zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju [e-dokument] / [Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/07] Sedma sjednica 筫stog saziva Hrvatskog sabora [2008-11-19] : prilozi za raspravu).
15 Kona鑞i prijedlog zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2006. - ([05/21] Dvadeset prva sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2006-06-27 / 2006-07-13] : prilozi za raspravu).
16 Kona鑞i prijedlog zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama [e-dokument] / [Ministarstvo obitelji, branitelja i me饀generacijske solidarnosti, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/05] Peta sjednica 筫stog saziva Hrvatskog sabora [2008-06-17] : prilozi za raspravu).
17 Kona鑞i prijedlog zakona o zdravstvenoj za箃iti [e-dokument] / [Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/07] Sedma sjednica 筫stog saziva Hrvatskog sabora [2008-11-19] : prilozi za raspravu).
18 Kona鑞i prijedlog zakona o zdravstvenoj za箃iti [e-dokument] / [Ministarstvo zdravstva, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2003. - ([04/34] Trideset 鑕tvrta izvanredna sjednica 鑕tvrtog saziva Hrvatskog sabora [2003-07] : dnevni red).
19 Nacrt kona鑞og prijedloga zakona o zdravstvenoj za箃iti [e-dokument] / Ministarstvo zdravstva. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2003. - ([08/054] Pedeset 鑕tvrta sjednica 8. Vlade Republike Hrvatske [2003-07-10] : prilozi za raspravu).
20 Nacrt kona鑞oga prijedloga zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju [e-dokument] / Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2006. - ([09/174] Sto sedamdest 鑕tvrta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2006-07-06] prilozi za raspravu).
21 Nacrt prijedloga Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2006. i projekcija Financijskog plana za 2007. i 2008. godinu [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2005. - ([09/120] Sto dvadeseta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2005-11-15] prilozi za raspravu).
22 Nacrt prijedloga zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju [e-dokument] / Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2006. - ([09/170] Sto sedamdeseta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2006-06-20] prilozi za raspravu).
23 Nacrt prijedloga zakona o zdravstvenoj za箃iti [e-dokument] / Ministarstvo zdravstva. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2003. - ([08/032] Trideset druga sjednica 8. Vlade Republike Hrvatske [2003-02-27] : prilozi za raspravu).
24 Odluka o davanju prethodne suglasnosti direktoru Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, za otpis dugovanja bolni鑛ih zdravstvenih ustanova koje, u razdoblju od 1. sije鑞ja 2007. do 31. o緐jka 2008. godine, nisu u potpunosti izvr筰le ugovorenu zdravstvenu za箃itu : prijedlog [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/35] Tridesetpeta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-07-17] prilozi za raspravu).
25 Odluka o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, za raspolaganje sredstvima za nastavak Pilot projekta sanitetskog prijevoza : prijedlog [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010. - ).
26 Odluka o Planu nabave Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2012. godinu [e-dokument] / Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, 2012.
27 Odluka o Planu nabave Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2013. godinu [e-dokument] / Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, 2013.
28 Odluka o Planu nabave Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2014. godinu [e-dokument] / Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, 2014.
29 Odluka o Planu nabave Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2017. godinu [e-dokument] / Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, 2017.
30 Plan nabave Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2014. godinu [e-dokument] / Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, 2014.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655