Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 >>

1 10 godina Hrvatske zaklade za znanost [e-dokument] / [urednici Ivica Kostović, Mirjana Maksić]. - Zagreb : Hrvatska zaklada za znanost, 2012.
2 10 Years of the Croatian Science Foundation [e-dokument] / Croatian Foundation for Science. - Zagreb : Croatian Foundation for Science, 2013. ISBN 978-953-95534-5-4.
3 [Drugi rebalans Financijskog plana Hrvatske zaklade za znanost za 2014. godinu] [e-dokument] / Hrvatska zaklada za znanost. - Zagreb : Hrvatska zaklada za znanost, 2014.
4 [Katalog informacija Hrvatske zaklade za znanost] : [2014] [e-dokument] / Hrvatska zaklada za znanost. - Zagreb : Hrvatska zaklada za znanost, 2014.
5 A human resources strategy for researchers : 2013-2015 [e-dokument] / Croatian Science Foundation. - Zagreb : Croatian Science Foundation, 2013.
6 Annual report for .... [e-dokument] / Croatian Science Foundation. - Zagreb : Hrvatska zaklada za znanost, 2017-.
7 Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine [e-dokument] / Hrvatska zaklada za znanost. - Zagreb : Hrvatska zaklada za znanost, 2023.
8 Bilješke uz Financijski plan za 2015. i procjene za 2016. i 2017. godinu [e-dokument] / Hrvatska zaklada za znanost. - Zagreb : Hrvatska zaklada za znanost, 2014.
9 Code of Ethics of the Croatian Science Foundation [e-dokument] / Croatian Science Foundation. - Zagreb : Croatian Science Foundation, 2018.
10 Drugi Rebalans Financijskog plana - Plan prihoda za 2015. godinu i procjena za 2016. i 2017. godinu [e-dokument] / Hrvatska zaklada za znanost. - Zagreb : Hrvatska zaklada za znanost, 2015.
11 Etički kodeks Hrvatske zaklade za znanost [2014] [e-dokument] / Hrvatska zaklada za znanost. - Zagreb : Hrvatska zaklada za znanost, 2014.
12 Etički kodeks Hrvatske zaklade za znanost [2018] [e-dokument] / Hrvatska zaklada za znanost. - Zagreb : Hrvatska zaklada za znanost, 2018.
13 Financijski izvještaji neprofitnih organizacija : za razdoblje ... [e-dokument] / Hrvatska zaklada za znanost. - Zagreb : Hrvatska zaklada za znanost, 2016-.
14 Financijski izvještaji za posebne namjene Hrvatska zaklada za znanost za Fond "Jedinstvo uz pomoć znanja" za godinu koja je završila ... [e-dokument] / Hrvatska zaklada za znanost. - Zagreb : Hrvatska zaklada za znanost, 2016- .
15 Financijski plan - Plan prihoda za 2016. godinu (sve aktivnosti Zaklade) [e-dokument] / Hrvatska zaklada za znanost. - Zagreb : Hrvatska zaklada za znanost, 2015.
16 Financijski plan - Plan prihoda za 2017. godinu (sve aktivnosti Zaklade) [e-dokument] / Hrvatska zaklada za znanost. - Zagreb : Hrvatska zaklada za znanost, 2016.
17 Financijski plan - Plan prihoda za 2018. godinu (sve aktivnosti Zaklade) [e-dokument] / Hrvatska zaklada za znanost. - Zagreb : Hrvatska zaklada za znanost, 2017.
18 Financijski plan - Plan prihoda za 2019. godinu (sve aktivnosti Zaklade) [e-dokument] / Hrvatska zaklada za znanost. - Zagreb : Hrvatska zaklada za znanost, 2018.
19 Financijski plan - Plan prihoda za 2020. godinu (sve aktivnosti Zaklade) [e-dokument] / Hrvatska zaklada za znanost. - Zagreb : Hrvatska zaklada za znanost, 2019.
20 Financijski plan - Plan prihoda za 2021. godinu (sve aktivnosti Zaklade) [e-dokument] / Hrvatska zaklada za znanost. - Zagreb : Hrvatska zaklada za znanost, 2020.
21 Financijski plan Hrvatske zaklade za znanost za 2022. godinu i projekcije plana za 2023. i 2024. godinu [e-dokument] / Hrvatska zaklada za znanost. - Zagreb : Hrvatska zaklada za znanost, 2021.
22 Financijski plan za 2023. godinu i projekcije plana za 2024. i 2025. godinu [e-dokument] / Hrvatska zaklada za znanost. - Zagreb : Hrvatska zaklada za znanost, 2022.
23 Godišnje izvješće Hrvatske zaklade za znanost za ... godinu [e-dokument] / Hrvatska zaklada za znanost. - Zagreb : Hrvatska zaklada za znanost, 2010- .
24 Information catalogue of the Croatian Science Foundation [e-dokument] / Croatian Foundation for Science. - Zagreb : Croatian Foundation for Science, 2012.
25 Izvještaj o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja neprofitne organizacije za ... godinu [e-dokument] / Hrvatska zaklada za znanost. - Zagreb : Hrvatska zaklada za znanost, 2021-.
26 Izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava za .... godinu [e-dokument] / Hrvatska zaklada za znanost. - Zagreb : Hrvatska zaklada za znanost, 2019- .
27 Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za ... godinu [e-dokument] / Hrvatska zaklada za znanost. - Zagreb : Hrvatska zaklada za znanost, 2022-.
28 Izvješće o prihodima i rashodima : za razdoblje .. [e-dokument] / Hrvatska zaklada za znanost. - Zagreb : Hrvatska zaklada za znanost, 2015-.
29 Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Hrvatska zaklada za znanost. - Zagreb : Hrvatska zaklada za znanost, 2015-.
30 Izvršenje financijskog plana Hrvatske zaklade za znanost za razdoblje .. [e-dokument] / Hrvatska zaklada za znanost. - Zagreb : Hrvatska zaklada za znanost, 2015-.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655