Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 >>

1 Bilanca i izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija : za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, [2015].
2 Dodatni pojedinačni program aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora - Program e-learning u organizaciji Hrvatske revizorske komore za 2022. [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2022.
3 Dodatni pojedinačni program aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora - Stručno savjetovanje ovlaštenih revizora u organizaciji Hrvatske revizorske komore za 2022. godinu [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2022.
4 Financijski izvještaji neprofitnih organizacija za razdoblje .... [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2016- .
5 Financijski plan 2013. [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2012.
6 Financijski plan 2014. [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2014.
7 Financijski plan 2017. [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2016.
8 Financijski plan 2018. [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2016.
9 Financijski plan 2020. [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2019.
10 Financijski plan 2021. [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2020.
11 Financijski plan Hrvatske revizorske komore za 2022. [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2021.
12 Financijski plan Hrvatske revizorske komore za 2023. godinu [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2022.
13 Financijski plan Hrvatske revizorske komore za 2024. godinu [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2023.
14 Financijski plan za 2010. i ostvarenje za period od 01.01.2009. - 30.09.2009. [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2009.
15 Financijski plan za 2015. godinu [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2015.
16 Financijski plan za 2016. godinu [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2015.
17 Godišnji financijski izvještaji ... [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2011- .
18 Godišnji plan i program aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora u organizaciji Hrvatske revizorske komore za 2023. godinu [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2022.
19 Izvještaj o nadzoru financijskog poslovanja za ... godinu [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora, Odbor za nadzor financijskog poslovanja. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2006- .
20 Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2016- .
21 Izvješće o radu Hrvatske revizorske komore : srpanj 2007. - veljača 2008. [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2008.
22 Izvješće o radu Hrvatske revizorske komore za razdoblje travanj 2006. - srpanj 2007. [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2007.
23 Izvješće o radu za ... godinu [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2009- .
24 Plan i program rada Hrvatske revizorske komore 2019. [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2018.
25 Plan i program rada Hrvatske revizorske komore 2020. [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2019.
26 Plan i program rada Hrvatske revizorske komore 2021. [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2020.
27 Plan i program rada Hrvatske revizorske komore 2022. [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2021.
28 Plan i program rada Hrvatske revizorske komore 2023. [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2022.
29 Plan i program rada Hrvatske revizorske komore 2023. [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2022.
30 Plan i program rada Hrvatske revizorske komore za 2024. godinu [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2023.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655