Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 >>

1 2020 - 2024 Business Strategy of the Croatian Bank for Reconstruction and Development [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR, 2020.
2 Annual financial statements for ... [e-dokument] / Croatian Bank for Reconstruction and Development. - Zagreb : Croatian Bank for Reconstruction and Development, 2011- .
3 Annual report of the Croatian Bank for Reconstruction and Development Group for .. [tisak + e-dokument] / Croatian Bank for Reconstruction and Development. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak, 1993- . ISSN 1332-2915.
4 By-laws of Hrvatska banka za obnovu i razvitak : consolidated version [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak, 2014.
5 Condensed Separate and Consolidated Interim Financial Statement for the Period... [e-dokument] / Croatian Bank for Reconstruction and Development. - Zagreb : 1, 2019-.
6 Consolidated Interim Condensed Financial Statements for the Period ... - ... [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak, 2016- .
7 Corporate governance code of the Croatian bank for reconstruction and development [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR, 2013.
8 Financijski izvje箃aji za 2009. godinu zajedno s izvje箃ajem neovisnog revizora [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak, 2010.
9 Godi筺ja financijska izvje规a Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) za 2005. godinu [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2006. - ([09/169] Sto 筫zdeset deveta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2006-06-14] prilozi za raspravu).
10 Godi筺ja financijska izvje规a Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) za 2006. godinu / [Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007. - ([05/26] Dvadeset 筫sta sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2007-06-13/2007-07-13] : prilozi za raspravu).
11 Godi筺ja financijska izvje规a Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) za 2006. godinu [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/239] Dvjesto trideset i deveta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-06-20] prilozi za raspravu).
12 Godi筺je financijsko izvje规e Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) za 2002. godinu [davanje mi筶jenja Hrvatskome saboru] [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2003. - ([08/046] 萫trdeset 筫sta sjednica 8. Vlade Republike Hrvatske [2003-06-13] : prilozi za raspravu).
13 Godi筺je izvje规e ... [tisak + e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak, 1993- . ISSN 1332-2893.
14 Godi筺je izvje规e Grupe Hrvatska banka za obnovu i razvitak za ... godinu [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak, 2012- .
15 Godi筺je izvje规e Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) za ... godinu / [Hrvatska banka za obnovu i razvitak]. - Zagreb : Sabor Republike Hrvatske, 1996- . - (Sjednice Hrvatskog sabora : izvje规a i statuti 1992. - 2004.).
16 Godi筺ji financijski izvje箃aji HBOR-a za 2009. godinu [e-dokument] / [Hrvatska baka za obnovu i razvitak, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2010. - ([06/18] Osamnaesta sjednica 筫stog saziva Hrvatskog sabora [2010-05-19] : prilozi za raspravu).
17 Godi筺ji financijski izvje箃aji Hrvatske banke za obnovu i razvitak za ... godinu [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak, 2011- .
18 Godi筺ji plan poslovanja za 2022. godinu : opisni dio, nekonsolidarno [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR, 2021.
19 Godi筺ji plan poslovanja za 2023. godinu : opisni dio, nekonsolidarno [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR, 2023.
20 HBOR - Hrvatska banka za obnovu i razvitak 1992.-2002. : povjesnica [tisak] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR, 2003.
21 HBOR - Hrvatska banka za obnovu i razvitak 1992.-2002. : the first ten years [tisak] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR, 2003.
22 Interim non-consolidated financial statements of the Croatian Bank for Reconstruction and Development for the period from ... to ... [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak, 2010- .
23 Interim report [tisak] / Croatian Bank for Reconstruction and Development - CBRD. - Zagreb : HBOR, [1996].
24 Interim unaudited financial statements of the Croatian Bank for Reconstruction and Development for the period from ... to ... [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak, 2009- .
25 Izvje箃aj o financijskom poslovanju za razdoblje ... do ... godine [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak, 2015- .
26 Izvje规e o dru箃venoj odgovornosti i odr緄vosti: ... [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak, 2007- .
27 Izvje规e o napretku ... za UN Global Compact [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak, 2008-.
28 Izvje规e o obavljenim revizijama. 1994. godina : IV. dio [tisak] / Dr綼vni ured za reviziju. - Zagreb : Dr綼vni ured za reviziju, 1995.
29 Izvje规e o obavljenoj financijskoj reviziji Hrvatske banke za obnovu i razvitak za 2013. [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Zagreb : Dr綼vni ured za reviziju, 2014.
30 Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR, 2016- .

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655