Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1

1 Annual report 1997 [tisak] / Croatian Investment Promotion Agency. - Zagreb : CIPA, 1997.
2 Annual report 1998 [tisak] / Croatian Investment Promotion Agency. - Zagreb : CIPA, 1998.
3 Godišnje izvješće 1997. [tisak] / Hrvatska agencija za promicanje ulaganja. - Zagreb : HAPU, 1998.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655