Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1

1 Exchange rate and output in the aftermath of the great depression and during the transition period in Central Europe [tisak + e-dokument] / Velimir Šonje. - Zagreb : Croatian National Bank, 2000. - (CNB working papers ; 4).
2 Građevinski sektor EU i Hrvatske - od recesije do oporavka [tisak] / Sektor za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize Hrvatske gospodarske komore, Odjel za makroekonomske analize. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2016.
3 Hrvatska : ocjena siromaštva za mala područja temeljem potrošnje (Karte siromaštva) [e-dokument] / Svjetska banka. - [Zagreb] : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2016.
4 Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Mnogostranog sporazuma između Europske zajednice i njezinih država članica, Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Bugarske, Republike Hrvatske, Bivše jugoslavenske Republike Makedonije, Republike Island, Republike Crne Gore, Kraljevine Norveške, Rumunjske, Republike Srbije i Misije privremene uprave Ujedinjenih naroda na Kosovu o uspostavi Europskog zajedničkog zračnog prometa / [Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/03] Četvrta sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2008-04-23] : prilozi za raspravu).
5 Prijedlog zakona o potvrđivanju mnogostranog sporazuma između Europske zajednice i njezinih država članica, Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Bugarske, Republike Hrvatske, bivše Jugoslavenske Republike Makedonije, Republike Island, Republike Crne Gore, Kraljevine Norveške, Rumunjske, Republike Srbije i Misije privremene uprave Ujedinjenih naroda na Kosovu o uspostavi europskog zajedničkog zračnog prostora s Konačnim prijedlogom zakona : nacrt [e-dokument] / Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/22] Dvadesetdruga sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-05-15] prilozi za raspravu).
6 Prostitution in Croatia and Slovenia : sex workers' experiences [e-dokument] / Ivana Radačić, Mojca Pajnik ... [et al.]. - Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2017.
7 The Third Round of the Euro Area Enlargement: Are the Candidates Ready? [e-dokument] / Milan Deskar-Škrbić, Karlo Kotarac, Davor Kunovac. - Zagreb : Croatian National Bank, 2019. - (CNB working papers ; 57). ISSN 1334-0131 (online).
8 Uredba o objavi Revizije Ugovora između Republike Austrije, Republike Bugarske, Republike Hrvatske, Češke Republike, Republike Mađarske, Republike Poljske, Rumunjske, Slovačke Republike i Republike Slovenije za promicanje suradnje u području visokog obrazovanja u okviru Srednjoeuropskog programa razmjene za sveučilišne studije (CEEPUS II) : prijedlog [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/06] Šesta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-02-21] prilozi za raspravu).
9 Usporedba pokazatelja o vodećim javnozdravstvenim problemima u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji [e-dokument] / Hrvatski zavod za javno zdravstvo. - Zagreb : Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2016.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655