Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1

1 Izvje箃aji prora鑥na, prora鑥nskih i izvanprora鑥nskih korisnika za razdoblje ... [e-dokument] / Grad Valpovo. - Valpovo : Grad Valpovo, 2014-.
2 Izvje规e o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Valpova za 2009. [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Osijek. - Osijek : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Osijek, 2010.
3 Izvje规e o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Valpova za 2011. [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Osijek. - Osijek : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Osijek, 2012.
4 Izvje规e o obavljenom uvidu u prora鑥n i financijske izvje箃aje Grada Valpova za 2010. [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Osijek. - Osijek : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Osijek, 2011.
5 Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Grad Valpovo. - Valpovo : Grad Valpovo, 2016- .
6 Izvje规e o radu upravnih tijela Grada Valpova ... godinu [e-dokument] / Grad Valpovo, Gradsko vije鎒. - Valpovo : Grad Valpovo, 2019-.
7 Katalog informacija Grada Valpova [e-dokument] / Grad Valpovo. - Valpovo : Grad Valpovo, 2007.
8 Plan javne nabave za 2013. godinu [e-dokument] / Grad Valpovo, Gradona鑕lnik. - Valpovo : Grad Valpovo, 2013.
9 Plan javne nabave za 2014. godinu [e-dokument] / Grad Valpovo, Gradona鑕lnik. - Valpovo : Grad Valpovo, 2014.
10 Plan nabave za 2012. godinu [e-dokument] / Grad Valpovo, Gradona鑕lnik. - Valpovo : Grad Valpovo, 2012.
11 Plan nabave za 2015. godinu [e-dokument] / Grad Valpovo, Gradona鑕lnik. - Valpovo : Grad Valpovo, 2014.
12 Plan nabave za 2016. godinu [e-dokument] / Grad Valpovo, Gradona鑕lnik. - Valpovo : Grad Valpovo, 2016.
13 Plan nabave za 2018. godinu [e-dokument] / Grad Valpovo, Gradona鑕lnik. - Valpovo : Grad Valpovo, 2018.
14 Plan nabave za 2019. godinu [e-dokument] / Grad Valpovo, Gradona鑕lnik. - Valpovo : Grad Valpovo, 2018.
15 Plan nabave za 2020. godinu [e-dokument] / Grad Valpovo, Gradona鑕lnik. - Valpovo : Grad Valpovo, 2020.
16 Plan nabave za 2021. godinu [e-dokument] / Grad Valpovo, Gradona鑕lnik. - Valpovo : Grad Valpovo, 2021.
17 Plan nabave za 2022. godinu [e-dokument] / Grad Valpovo, Gradona鑕lnik. - Valpovo : Grad Valpovo, 2022.
18 Program rada Gradskog vije鎍 Grada Valpovo za razdoblje srpanj - prosinac 2009. godine [e-dokument] / Grad Valpovo. - Valpovo : Grad Valpovo, 2009.
19 Prora鑥n Grada Valpova za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu [e-dokument] / Grad Valpovo, Gradona鑕lnik. - Valpovo : Grad Valpovo, 2018.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655