Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1

1 Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: ... - ... (konsolidirani) [e-dokument] / Grad Sveta Nedelja. - Sveta Nedelja : Grad Sveta Nedelja, 2015- .
2 Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: ... - ... [e-dokument] / Grad Sveta Nedelja. - Sveta Nedelja : Grad Sveta Nedelja, 2014- .
3 Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Sveta Nedelja za 2010. [e-dokument] / Državni ured za reviziju. - Zagreb : Državni ured za reviziju, 2011.
4 Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji grada Sveta Nedelja za 2012. [e-dokument] / Državni ured za reviziju, Područni ured Zagreb. - Zagreb : Državni ured za reviziju, Područni ured Zagreb, 2013.
5 Izvješće o obavljenom uvidu u proračun i financijske izvještaje Grada Sveta Nedelja za 2009. [e-dokument] / Državni ured za reviziju, Područni ured Zagreb. - Zagreb : Državni ured za reviziju, Područni ured Zagreb, 2010.
6 Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Grad Sveta Nedelja. - Sveta Nedelja : Grad Sveta Nedelja, 2017-.
7 Plan nabave za 2012. godinu [e-dokument] / Grad Stari Grad, Gradonačelnica. - Stari Grad : Grad Stari Grad, 2012.
8 Plan nabave za 2013. godinu [e-dokument] / Grad Sveta Nedelja, Gradonačelnik. - Sveta Nedelja : Grad Sveta Nedelja, 2013.
9 Plan nabave za 2014. godinu [e-dokument] / Grad Sveta Nedelja, Gradonačelnik. - Sveta Nedelja : Grad Sveta Nedelja, 2014.
10 Plan nabave za 2017. godinu [e-dokument] / Grad Sveta Nedelja, Gradonačelnik. - Sveta Nedelja : Grad Sveta Nedelja, 2016.
11 Plan nabave za 2018. godinu [e-dokument] / Grad Sveta Nedelja, Gradonačelnik. - Sveta Nedelja : Grad Sveta Nedelja, 2018.
12 Plan nabave za 2021. godinu [e-dokument] / Grad Sveta Nedelja, Gradonačelnik. - Sveta Nedelja : Grad Sveta Nedelja, 2020.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655