Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1

1 Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Ozlja za 2010. [e-dokument] / Državni ured za reviziju. - Zagreb : Državni ured za reviziju, 2011.
2 Izvješće o obavljenom uvidu u proračun i financijske izvještaje Grada Ozlja za 2009. [e-dokument] / Državni ured za reviziju, Područni ured Karlovac. - Karlovac : Državni ured za reviziju, Područni ured Karlovac, 2010.
3 Katalog informacija Grada Ozlja [e-dokument] / Grad Ozalj. - Ozalj : Grad Ozalj, [2007].
4 Plan nabave za 2012. godinu [e-dokument] / Grad Ozalj, Gradonačelnica. - Ozalj : Grad Ozalj, 2012.
5 Plan nabave za 2013. godinu [e-dokument] / Grad Ozalj, Gradonačelnica. - Ozalj : Grad Ozalj, 2013.
6 Plan nabave za 2014. godinu [e-dokument] / Grad Ozalj, Gradonačelnica. - Ozalj : Grad Ozalj, 2014.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655