Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1

1 [Financijski plan Fonda za obnovu i razvoj Grada Vukovara za 2015. godinu] [e-dokument] / Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara. - Vukovar : Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara, 2014.
2 Financijski plan Fonda za obnovu i razvoj Grada Vukovara za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu [e-dokument] / Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara. - Zagreb : Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara, 2013.
3 Financijski plan Fonda za obnovu i razvoj Grada Vukovara za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu [e-dokument] / Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara. - Vukovar : Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara, 2021.
4 Financijski plan Fonda za obnovu i razvoj Grada Vukovara za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu [e-dokument] / Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara. - Vukovar : Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara, 2022.
5 Godišnje izvješće o poslovanju FORGV za ... godinu [e-dokument] / Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara. - Vukovar : Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara, 2014- .
6 Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: ... - ... [e-dokument] / Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara. - Vukovar : Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara, 2015- .
7 Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara. - Vukovar : Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara, 2019- .
8 Katalog informacija [e-dokument] / Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara. - Vukovar : Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara, 2012.
9 Plan nabave za 2014. godina [e-dokument] / Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara. - Vukovar : Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara, 2014.
10 Plan nabave za 2015. godina [e-dokument] / Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara. - Vukovar : Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara, 2015.
11 Plan nabave za 2018. godinu [e-dokument] / Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara. - Vukovar : Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara, 2018.
12 Plan nabave za 2019. godinu [e-dokument] / Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara. - Vukovar : Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara, 2019.
13 Plan nabave za 2020. godinu [e-dokument] / Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara. - Vukovar : Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara, 2020.
14 Plan nabave za 2021. godinu [e-dokument] / Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara. - Vukovar : Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara, 2020.
15 Pravilnik o jednostavnim nabavama [e-dokument] / Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara. - Vukovar : Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara, 2017.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655