Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 >>

1 Annual report : 2005 [tisak + e-dokument] / Financial Agency. - Zagreb : Financial Agency, 2006.
2 Annual report : 2006 [tisak + e-dokument] / Financial Agency. - Zagreb : Financial Agency, 2007.
3 Antikorupcijski program u Financijskoj agenciji [e-dokument] / Financijska agencija. - Zagreb : Financijska agencija, 2014.
4 Bilanca : stanje na dan ... [e-dokument] / Financijska agencija. - Zagreb : Financijska agencija, 2015-.
5 Eti鑛i kodeks radnika Financijske agencije [e-dokument] / Financijska agencija. - Zagreb : Financijska agencija, 2015.
6 FINA - financijska agencija : company profile [tisak] - Zagreb : Financijska agencija, [2002].
7 FINA : profil kompanije : company profile [e-gra餫] - Zagreb : Financijska agencija, [2006].
8 Godi筺je izvje规e 2006. [tisak + e-dokument] / Financijska agencija. - Zagreb : Financijska agencija, 2007.
9 Godi筺je izvje规e Financijske agencije za ... godinu [e-dokument] / Financijska agencija. - Zagreb : Financijska agencija, 2007- .
10 Godi筺je izvje规e o poslovanju Financijske agencije u 2002. godini [davanje mi筶jenja Hrvatskome saboru] [e-dokument] / Financijska agencija. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2003. - ([08/047] 萫trdeset sedma sjednica 8. Vlade Republike Hrvatske [2003-05-29] : prilozi za raspravu).
11 Godi筺je izvje规e o poslovanju Fine za ... godinu [e-dokument] / Financijska agencija. - Zagreb : Financijska agencija, 2021-.
12 Godi筺je izvje规e za 2004. godinu [tisak + e-dokument] / Financijska agencija. - Zagreb : Financijska agencija, 2005.
13 Godi筺je izvje规e za 2005. godinu [tisak + e-dokument] / Financijska agencija. - Zagreb : Financijska agencija, 2006.
14 Godi筺ji izvje箃aj o poslovanju Financijske agencije u 2002. godini [e-dokument] / [Financijska agencija]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2003. - ([04/33] Trideset tre鎍 sjednica 鑕tvrtog saziva Hrvatskog sabora [2003-06-11 / 2003-07-15] : prilozi za raspravu).
15 Godi筺ji izvje箃aj o poslovanju Financijske agencije u 2002. godini [tisak + e-dokument] / Financijska agencija. - Zagreb : Financijska agencija, 2003.
16 Godi筺ji izvje箃aj o poslovanju Financijske agencije u 2004. / [Financijska agencija]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2005. - ([05/17] Sedamnaesta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2005-09-11 / 2005-12-15] : prilozi za raspravu).
17 Godi筺ji izvje箃aj o poslovanju Financijske agencije za ... godinu / [Nadzorni odbor Financijske agencije]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004- . - (Sjednice Hrvatskog sabora : izvje规a i statuti 1992. - 2004.).
18 Godi筺ji izvje箃aj o poslovanju Financijske agencije za 2003. godinu / [Nadzorni odbor Financijske agencije]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004. - ([05/12] Dvanaesta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2005-01-19 / 2005-02-25] : prilozi za raspravu).
19 Godi筺ji izvje箃aj o poslovanju Financijske agencije za 2005. godinu : davanje mi筶jenja Hrvatskom saboru [e-dokument] / Financijska agencija. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2006. - ([09/183] Sto osamdeset tre鎍 sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2006-09-07] prilozi za raspravu).
20 Godi筺ji izvje箃aj o poslovanju Financijske agencije za 2006. godinu / [Financijska agencija]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007. - ([05/27] Dvadeset sedma sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2007-09-26/2007-10-12] : prilozi za raspravu).
21 Godi筺ji izvje箃aj o poslovanju Financijske agencije za 2007. godinu / [Financijska agencija (FINA), izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/07] Sedma sjednica 筫stog saziva Hrvatskog sabora [2008-11-19] : prilozi za raspravu).
22 Godi筺ji izvje箃aj o poslovanju Financijske agencije za 2008. godinu [e-dokument] / [Nadzorni odbor Financijske agencije, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2009. - ([06/14] 萫trnaesta sjednica 筫stog saziva Hrvatskog sabora [2009-09-23] : prilozi za raspravu).
23 Izvje规e o obavljenoj financijskoj reviziji Financijske agencije za 2008. [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Zagreb : Dr綼vni ured za reviziju, 2010.
24 Izvje规e o obavljenoj reviziji u鑙nkovitosti javne nabave u Financijskoj agenciji za 2012. - 2014. [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Sisak. - Sisak : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Sisak, 2015.
25 Kona鑞i prijedlog zakona o provedbi ovrhe na nov鑑nim sredstvima [e-dokument] / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2010. - ([06/18] Osamnaesta sjednica 筫stog saziva Hrvatskog sabora [2010-05-19] : prilozi za raspravu).
26 Nacrt prijedloga zakona o provedbi ovrhe na nov鑑nim sredstvima, s Kona鑞im prijedlogom zakona [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010. - ([11/66] 〆zdeset筫sta sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2010-07-01] prilozi za raspravu).
27 Odluka o obavljanju poslova programske podr筴e sustavu nadzora potro筺je plinskog ulja za namjene u poljoprivredi, ribolovu i akvakulturi [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010. - ([11/57] Pedesetsedma sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2010-05-20] prilozi za raspravu).
28 Plan nabave za 2016. godinu [e-dokument] / Financijska agencija. - Zagreb : Financijska agencija, 2016.
29 Plan nabave za 2017. godinu [e-dokument] / Financijska agencija. - Zagreb : Financijska agencija, 2017.
30 Plan nabave za 2018. godinu [e-dokument] / Financijska agencija. - Zagreb : Financijska agencija, 2018.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655