Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1

1 Okvirni sporazum između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke koji uređuju aktivnosti EIB-a u Republici Hrvatskoj - (Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke koji uređuje aktivnosti EIB-a u Republici Hrvatskoj, NN-MU 006/2001).
2 Sporazum o darovnici između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za tehničku pomoć za studentski smještaj na sveučilištima u Rijeci i Osijeku u Hrvatskoj, u sklopu Okvira za investicije na zapadnom Balkanu - (Uredba o objavi Sporazuma o darovnici između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za tehničku pomoć za studentski smještaj na sveučilištima u Rijeci i Osijeku u Hrvatskoj, u sklopu Okvira za investicije na zapadnom Balkanu, NN-MU 009/2013).
3 Sporazum o doprinosu između Europske investicijske banke i Republike Hrvatske vezano uz Paneuropski jamstveni fond kao odgovor na COVID-19 - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma o doprinosu između Europske investicijske banke i Republike Hrvatske vezano uz Paneuropski jamstveni fond kao odgovor na COVID-19, NN-MU 006/2020).
4 Sporazum o garanciji, između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke i Ugovorno pismo broj: 0298 - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma o garanciji, između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke i Ugovornog pisma br. 0298, NN-MU 006/1995).
5 Ugovor o financiranju između Europske investicijske banke i Republike Hrvatske i HŽ - Hrvatskih željeznica d.o.o. za obnovu željezničke pruge na V. c. koridoru - (Zakon o potvrđivanju Ugovora o financiranju između Europske investicijske banke i Republike Hrvatske i HŽ - Hrvatskih že­ljeznica d.o.o. za obnovu željezničke pruge na V. c. koridoru, NN-MU 002/2002).
6 Ugovor o financiranju između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke - Okvirni višesektorski zajam za komunalnu infrastrukturu za projekt "Integralni razvoj lokalne zajednice" - (Zakon o potvrđivanju Ugovora o financiranju između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke - Okvirni višesektorski zajam za komunalnu infrastrukturu za projekt "Integralni razvoj lokalne zajednice", NN-MU 007/2005).
7 Ugovor o financiranju između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za "Projekt razvoja infrastrukture na otocima i priobalju" - (Zakon o potvrđivanju Ugovora o financiranju između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za "Projekt razvoja infrastrukture na otocima i priobalju", NN-MU 016/2011).
8 Ugovor o financiranju između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za projekt "Financiranje vodno-komunalne infrastrukture" - (Zakon o potvrđivanju Ugovora o financiranju između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za projekt "Financiranje vodno-komunalne infrastrukture", NN-MU 015/2011).
9 Ugovor o financiranju između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za projekt - Obnova komunalne infrastrukture na područjima od posebne državne skrbi - (Zakon o potvrđivanju Ugovora o financiranju između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za projekt - Obnova komunalne infrastrukture na područjima od posebne državne skrbi, NN-MU 016/2003).
10 Ugovor o financiranju između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za Projekt nacionalnog sufinanciranja EU fondova u razdoblju od 2014. do 2020. godine/B - (Zakon o potvrđivanju Ugovora o financiranju između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za Projekt nacionalnog sufinanciranja EU fondova u razdoblju od 2014. do 2020. godine/B, NN-MU 006/2019).
11 Ugovor o financiranju između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za Projekt nacionalnog sufinanciranja EU fondova u razdoblju od 2014. do 2020. godine - (Zakon o potvrđivanju Ugovora o financiranju između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za Projekt nacionalnog sufinanciranja EU fondova u razdoblju od 2014. do 2020. godine, NN-MU 005/2015).
12 Ugovor o financiranju između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za projekt sufinancioranja EU IPA ISPA 2007-2011 - (Zakon o potvrđivanju Ugovora o financiranju između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za projekt sufinancioranja EU IPA ISPA 2007-2011, NN-MU 010/2010).
13 Ugovor o financiranju između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za projekt Zajam za kopnenu infrastrukturu (Integralni razvoj lokalne zajednice) - (Zakon o potvrđivanju Ugovora o financiranju između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za projekt Zajam za kopnenu infrastrukturu (Integralni razvoj lokalne zajednice), NN-MU 015/2011).
14 Ugovor o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za "Plinacro plinovodi II" - (Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za "Plinacro plinovodi II", NN-MU 011/2007).
15 Ugovor o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za "Projekt dovršetka Koridora Vc" - (Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za "Projekt dovršetka Koridora Vc", NN-MU 015/2011).
16 Ugovor o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za "Projekt obnove cesta II" - (Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za "Projekt obnove cesta II", NN-MU 005/2007).
17 Ugovor o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za "Projekt obnove cesta II (Hrvatska)/B" - (Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za "Projekt obnove cesta ll (Hrvatska)/B", NN-MU 004/2010).
18 Ugovor o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za financiranje izgradnje autoceste Rijeka - Zagreb - (Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za financiranje izgradnje autoceste Rijeka - Zagreb, NN-MU 010/2002).
19 Ugovor o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za financiranje Projekta izgradnje plinovodnog sustava u Republici Hrvatskoj investitora Plinacro d.o.o. - (Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za financiranje Projekta izgradnje plinovodnog sustava u Republici Hrvatskoj investitora Plinacro d.o.o., NN-MU 003/2004).
20 Ugovor o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za globalni zajam Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak - (Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za globalni zajam Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak, NN-MU 004/2002).
21 Ugovor o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za Projekt "Dovršenje autoceste Rijeka - Zagreb" - (Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za Projekt "Dovršenje autoceste Rijeka - Zagreb", NN-MU 008/2006).
22 Ugovor o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za Projekt "Hrvatske ceste - Splitska obilaznica" - (Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvaske i Europske investicijske banke za Projekt "Hrvatske ceste - Splitska obilaznica", NN-MU 002/2006).
23 Ugovor o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za projekt "Nova luka Zadar" - (Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za projekt "Nova luka Zadar", NN-MU 010/2007).
24 Ugovor o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za Projekt Kontrole zračne plovidbe Zagreb - (Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za Projekt Kontrole zračne plovidbe Zagreb, NN-MU 014/2002).
25 Ugovor o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za projekt obnove državnih cesta - (Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za projekt obnove državnih cesta, NN-MU 004/2002).
26 Ugovor o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za Projekt sanacije autocesta u Republici Hrvatskoj - (Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za Projekt sanacije autocesta u Republici Hrvatskoj, NN-MU 010/2003).
27 Ugovor o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za Projekt završetka autoceste na Koridoru X u Republici Hrvatskoj - (Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za Projekt završetka autoceste na Koridoru X u Republici Hrvatskoj, NN-MU 001/2005).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655