Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1

1 Diplomacy for the twenty-first century: knowledge management : International Conference Dubrovnik, Croatia, October 8-10, 1999 [tisak] / Diplomatic Academy. - Zagreb : Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Croatia, Diplomatic Academy, 2000. - (Diplomatic Academy year-book ; No. 2/2000, vol. 1). ISSN 1332-0467.
2 Exchange rate and output in the aftermath of the great depression and during the transition period in Central Europe [tisak + e-dokument] / Velimir Šonje. - Zagreb : Croatian National Bank, 2000. - (CNB working papers ; 4).
3 Prava nezaposlenih u tranzicijskim zemljama : naknada za nezaposlenost [e-dokument] / Ured za socijalno partnerstvo. - Zagreb : Ured za socijalno partnerstvo, [2002].
4 Prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Estonije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak, s Konačnim prijedlogom zakona - ([04/31] Trideset prva sjednica četvrtog saziva Hrvatskoga sabora [2003-03-26 / 2003-04-11] : prilozi za raspravu).
5 Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Estonije o ukidanju viza - (Uredba o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Estonije o ukidanju viza, NN-MU 010/2000).
6 Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Estonije o zračnom prometu - (Uredba o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Estonije o zračnom prometu, NN-MU 005/2004).
7 Tečaj i proizvodnja nakon velike ekonomske krize i tijekom tranzicijskog razdoblja u Srednjoj Europi [tisak + e-dokument] / Velimir Šonje. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2000. - (HNB Istraživanja ; 6).
8 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Estonije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak - (Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Estonije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak, NN-MU 008/2003).
9 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Estonije o kulturnoj suradnji - (Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Estonije o kulturnoj suradnji, NN-MU 009/1999).
10 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Estonije o readmisiji osoba - (Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Estonije o readmisiji osoba, NN-MU 003/2001).
11 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Estonije o suradnji na području znanosti, tehnologije i visoke naobrazbe - (Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Estonije o suradnji na području znanosti, tehnologije i visoke naobrazbe, NN-MU 005/2001).
12 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Estonije o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka - (Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Estonije o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka, NN-MU 009/2009).
13 Ugovor o trgovini i gospodarskoj suradnji, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Estonije - (Uredba o objavi Ugovora o trgovini i gospodarskoj suradnji, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Estonije, NN-MU 009/1999). NE VAŽI!.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655