Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 4 >>

1 A világörökség védett értékei Horvátországban [tisak] = World heritage sites in Croatia / editor Miljenko Domijan. - Zagreb : Ministry of Culture of the Republic of Croatia, 2005. ISBN 953-6240-35-1.
2 A1 Zagreb - Split - Dubrovnik : dionica: Ravča - Ploče : poddionica: Ravče - Vrgorac [e-dokument] / Hrvatske autoceste. - Zagreb : Hrvatske autoceste, 2011.
3 Action Plan to Reduce Plastic Pollution in the City of Dubrovnik 2021 - 2026 : Plastic Smart Cities [e-dokument] / City of Dubrovnik. - Dubrovnik : Grad Dubrovnik, 2021.
4 Akcijski plan Programa Poštujmo Grad! za razdoblje do 2025. godine [e-dokument] / Ranko Milić. - Dubrovnik : Grad Dubrovnik, 2021.
5 Akcijski plan smanjenja onečišćenja plastikom u gradu Dubrovniku za razdoblje 2021.-2026. : Plastic Smart Cities [e-dokument] / Grad Dubrovnik. - Dubrovnik : Grad Dubrovnik, [2021].
6 Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Dubrovnika za...g. [e-dokument] / Gradsko vijeće Grada Dubrovnika. - Dubrovnik : Grad Dubrovnik, 2017-.
7 Catalogue of peace and war [tisak] / Ministry of Education and Culture ; edited by Vesna Jurkić-Girardi. - Zagreb : Ministry of Culture and Education, 1992. - (Handbooks of cultural affairs ; vol. 6).
8 Cjenik usluga [e-dokument] = Tariff regulations / Zračna luka Dubrovnik. - Dubrovnik : Zračna luka Dubrovnik, 2011.
9 Dubrovnik the city of Croatian freedom : a chronology [tisak] / Ministry of Education and Culture ; prepared by Josip Lucić ; edited by Slobodan Prosperov Novak. - Zagreb : Ministry of Education and Culture, 1991. - (Handbooks of cultural affairs ; vol.2 ).
10 Dubrovnik.hr : komunalni mjesečnik [e-dokument] / Grad Dubrovnik. - Dubrovnik : Grad Dubrovnik, 2013- .
11 Economy of Ragusa, 1300 - 1800 : The Tiger of the Medieval Mediterranean [e-dokument] / Oleh Havrylyshyn and Nora Srzentić. - Zagreb : Croatian National Bank, 2014. ISBN 978-953-8013-05-8 (PDF).
12 Godišnji provedbeni plan unaprijeđenja zaštite od požara Dubrovačko-neretvanske županije za 2017. godinu [e-dokument] / Dubrovačko-neretvanska županija, Skupština. - Dubrovnik : Dubrovačko-neretvanska županija, 2016.
13 Grad Dubrovnik : Hrvatska [e-građa] = City of Dubrovnik : Croatia / Grad Dubrovnik. - Dubrovnik : Grad Dubrovnik, 2006.
14 Gradski glasnik [tisak + e-dokument] / Grad Dubrovnik. - Dubrovnik : Grad Dubrovnik, 2007- . ISSN 1846-8934.
15 Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Dubrovnika za ... godinu [e-dokument] / Grad Dubrovnik, Gradonačelnik. - Dubrovnik : Grad Dubrovnik, 2013- .
16 Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Dubrovnika za ..... godinu [e-dokument] / Grad Dubrovnik. - Dubrovnik : Grad Dubrovnik, 2017- .
17 Izvješće o realizaciji programa obnove spomeničke cjeline Dubrovnika za ... [e-dokument] / Zavod za obnovu Dubrovnika. - Dubrovnik : Zavod za obnovu Dubrovnika, 2019- .
18 Izvješće o stanju okoliša Grada Dubrovnika za razdoblje 2012. - 2015. [e-dokument] / Zeleni servis d.o.o.. - Dubrovnik : Grad Dubrovnik, 2016.
19 Izvješće o stanju u okoliša Grada Dubrovnika za razdoblje od 2016.-2020. [e-dokument] / Zeleni servis d.o.o.. - Dubrovnik : Grad Dubrovnik, 2021.
20 Izvješće o stanju u prostoru Grada Dubrovnika za razdoblje od 2014.-2018 [e-dokument] / URBOS d.o.o. - Split : Grad Dubrovnik, 2020.
21 Izvješće o stanju u prostoru Grada Dubrovnika za razdoblje od 2014.-2018. [e-dokument] / URBOS d.o.o.. - Dubrovnik : Grad Dubrovnik, 2020.
22 Izvješće o tržištu nekretnina za područje Grada Dubrovnika za ... godinu [e-dokument] / Grad Dubrovnik, Upravni odjel za gospodarenje nekretninama. - Dubrovnik : Grad Dubrovnik, 2016- .
23 Jadransko more - istočna obala : Jugoslavija : Dubrovnik [kartografska građa] / Državni hidrografski institut. - 1 : 50 000. - Split : Državni hidrografski institut, 1990.
24 Jadransko more - istočna obala : Republika Hrvatska : male karte II dio [kartografska građa] / Državni hidrografski institut. - 1 : 100 000. - Split : Državni hidrografski institut, 1998.
25 Jadransko more : Dubrovnik - Budva [kartografska građa] / Državni hidrografski institut. - 1 : 100 000. - Split : Državni hidrografski institut, 1997.
26 Jadransko more : Hrvatska - Jugoslavija - Italija : Barletta - Dubrovnik [kartografska građa ] / Državni hidrografski institut. - 1 : 300 000. - Split : Državni hidrografski institut, 1980.
27 Komunikacijski plan o održivom gospodarenju otpadom Grada Dubrovnika : program izobrazno - informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom [e-dokument] / Grad Dubrovnik. - Dubrovnik : Grad Dubrovnik, 2018.
28 Međunarodni znanstveni skup Jugoistočna Europa 1918.-1995., Dubrovnik, 23.-25. 5. 1996 [tisak] = An International Symposium Southeastern Europe 1918-1995 / urednik Aleksander Ravlić. - Zagreb : Hrvatska matica iseljenika : Hrvatski informativni centar, 1999. ISBN 953-6525-16-X.
29 Mjere maritimne sigurnosti tijekom manevriranja i boravka putničkih i ro-ro putničkih brodova u luci Gruž : maritimna studija [e-dokument] / autori: Pavao Komadina... [et al.]. - Rijeka : Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet u Rijeci, 2007.
30 Mjere socijalnog programa Grada Dubrovnika za 2019. godinu [e-dokument] / Gradsko vijeće Grada Dubrovnika. - Dubrovnik : Grad Dubrovnik, 2019.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655