Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 >>

1 Administrativni sporazum za provedbu Ugovora između Republike Hrvatske i Crne Gore o socijalnom osiguranju - (Odluka o objavi Administrativnog sporazuma za provedbu Ugovora između Republike Hrvatske i Crne Gore o socijalnom osiguranju, NN-MU 004/2014).
2 Hrvatska pomorska obitelj Balović iz Perasta i njihov arhiv [tisak] / [autori izložbe i teksta Radoslav Tomić, Nataša Bajić-Žarko ; prevoditelji Niccoleta Babić, Tomislav Krvavica]. - Split : Državni arhiv, 1999. ISBN 953-6764-01-6.
3 Jadranska Euroregija [tisak] / Istarska županija. - Pazin : Istarska županija, 2005.
4 Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Mnogostranog sporazuma između Europske zajednice i njezinih država članica, Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Bugarske, Republike Hrvatske, Bivše jugoslavenske Republike Makedonije, Republike Island, Republike Crne Gore, Kraljevine Norveške, Rumunjske, Republike Srbije i Misije privremene uprave Ujedinjenih naroda na Kosovu o uspostavi Europskog zajedničkog zračnog prometa / [Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/03] Četvrta sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2008-04-23] : prilozi za raspravu).
5 Odluka o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Crne gore o suradnji u zaštiti od prirodnih i civilizacijskih katastrofa [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/16] Šesnaesta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-04-24] prilozi za raspravu).
6 Prijedlog zakona o potvrđivanju mnogostranog sporazuma između Europske zajednice i njezinih država članica, Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Bugarske, Republike Hrvatske, bivše Jugoslavenske Republike Makedonije, Republike Island, Republike Crne Gore, Kraljevine Norveške, Rumunjske, Republike Srbije i Misije privremene uprave Ujedinjenih naroda na Kosovu o uspostavi europskog zajedničkog zračnog prostora s Konačnim prijedlogom zakona : nacrt [e-dokument] / Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/22] Dvadesetdruga sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-05-15] prilozi za raspravu).
7 Protokol uz Sjevernoatlantski ugovor o pristupanju Crne Gore - (Zakon o potvrđivanju Protokola uz Sjevernoatlantski ugovor o pristupanju Crne Gore, NN-MU 005/2016).
8 Sporazum između Republike Hrvatske i Crne Gore o pružanju konzularne pomoći i zastupanju u izdavanju viza - (Uredba o objavi Sporazuma između Republike Hrvatske i Crne Gore o pružanju konzularne pomoći i zastupanju u izdavanju viza, NN-MU 006/2011).
9 Sporazum između Republike Hrvatske i Crne Gore o zaštiti prava hrvatske manjine u Crnoj Gori i crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Hrvatske i Crne Gore o zaštiti prava hrvatske manjine u Crnoj Gori i crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj , NN-MU 009/2009).
10 Sporazum između Republike Hrvatske i Srbije i Crne Gore o zaštiti prava hrvatske manjine u Srbiji i Crnoj Gori i srpske i crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Hrvatske i Srbije i Crne Gore o zaštiti prava hrvatske manjine u Srbiji i Crnoj Gori i srpske i crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj, NN-MU 003/2005).
11 Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Crne Gore o policijskoj suradnji - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Crne Gore o policijskoj suradnji, NN-MU 015/2011).
12 Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Crne Gore o predaji i prihvatu osoba kojih je ulazak ili boravak nezakonit - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Crne Gore o predaji i prihvatu osoba kojih je ulazak ili boravak nezakonit, NN-MU 001/2009).
13 Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Crne Gore o suradnji u području turizma - (Uredba o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Crne Gore o suradnji u području turizma, NN-MU 008/2015).
14 Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Crne Gore o suradnji u području zaštite okoliša - (Uredba o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Crne Gore o suradnji u području zaštite okoliša, NN-MU 002/2015).
15 Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Crne Gore o suradnji u zaštiti od prirodnih i civilizacijskih katastrofa - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Crne Gore o suradnji u zaštiti od prirodnih i civilizacijskih katastrofa, NN-MU 007/2008).
16 Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Crne Gore o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji - (Uredba o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Crne Gore o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji, NN-MU 004/2009).
17 Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Crne Gore o zračnom prometu - (Uredba o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Crne Gore o zračnom prometu, NN-MU 008/2009).
18 Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije koji se odnosi na Program prekogranične suradnje Hrvatska - Crna Gora u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA, za 2012. godinu - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije koji se odnosi na Program prekogranične suradnje Hrvatska - Crna Gora u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA, za 2012. godinu, NN-MU 010/2013).
19 Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije koji se odnosi na Program prekogranične suradnje Hrvatska - Crna Gora u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA, za 2013. godinu - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije koji se odnosi na Program prekogranične suradnje Hrvatska - Crna Gora u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA, za 2013. godinu, NN-MU 010/2013).
20 Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije o Programu prekogranične suradnje Hrvatska - Crna Gora u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA, za 2011. godinu - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije o Programu prekogranične suradnje Hrvatska - Crna Gora u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA, za 2011. godinu, NN-MU 009/2012).
21 Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije o Programu prekogranične suradnje Hrvatska - Crna Gora u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA, za 2009. godinu - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije o Programu prekogranične suradnje Hrvatska - Crna Gora u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA, za 2009. godinu, NN-MU 004/2011).
22 Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije o Programu prekogranične suradnje Hrvatska - Crna Gora u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA, za 2010. godinu - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije o Programu prekogranične suradnje Hrvatska - Crna Gora u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA, za 2010. godinu, NN-MU 005/2012).
23 Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o Programu prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Crne Gore u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA za 2007. godinu (decentralizirano upravljanje) - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o Programu prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Crne Gore u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA za 2007. godinu, NN-MU 003/2009).
24 Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o Programu prekogranične suradnje Hrvatska - Crna Gora, u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA, za 2008. godinu - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o Programu prekogranične suradnje Hrvatska - Crna Gora, u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA, za 2008. godinu, NN-MU 010/2009).
25 Sukcesija država : s posebnim osvrtom na raspad bivše SFRJ [tisak] / Josip Metelko. - 2. dopunjeno izd. - Zagreb : Pravni fakultet, 1999. - (Odabrane teme / Pravni fakultet u Zagrebu). ISBN 953-6714-21-3.
26 Ugovor između Republike Hrvatske i Crne Gore o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u kaznenim stvarima - (Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Crne Gore o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u kaznenim stvarima, NN-MU 008/2012).
27 Ugovor između Republike Hrvatske i Crne Gore o euroatlantskom partnerstvu - (Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Crne Gore o euroatlantskom partnerstvu, NN-MU 002/2013).
28 Ugovor između Republike Hrvatske i Crne Gore o izručenju - (Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Crne Gore o izručenju, NN-MU 006/2011).
29 Ugovor između Republike Hrvatske i Crne Gore o socijalnom osiguranju - (Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Crne Gore o socijalnom osiguranju, NN-MU 001/2014).
30 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Crne Gore o gospodarskoj suradnji - (Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Crne Gore o gospodarskoj suradnji, NN-MU 005/2013).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655