Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1

1 Antikorupcijski program Ministarstva financija Carinske uprave Republike Hrvatske [e-dokument] / Ministarstvo financija, Carinska uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2008.
2 Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Carinske uprave za ... [e-dokument] / Državni ured za reviziju. - Zagreb : Državni ured za reviziju, 2009- .
3 Izvješće o radu Carinske uprave za .... godinu [e-dokument] / Ministarstvo financija, Carinska uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Carinska uprava, 2014- .
4 Konačni prijedlog Zakona o carinskoj službi [e-dokument] / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2009. - ([06/11] Jedanaesta sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2009-05-20] : prilozi za raspravu).
5 Nacrt konačnog prijedloga Zakona o carinskoj službi [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009. - ([10/86] Osamdesetšesta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2009-06-19] prilozi za raspravu).
6 Odluka o provedbi postupaka jednostavne nabave u Carinskoj upravi [e-dokument] / Ministarstvo financija, Carinska uprava, Središnji ured. - Zagreb : Ministarstvo financija, Carinska uprava, 2017.
7 Plan nabave u 2021. godini [e-dokument] / Ministarstvo financija, Carinska uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Carinska uprava, 2020.
8 Plan nabave u 2022. godini [e-dokument] / Ministarstvo financija, Carinska uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Carinska uprava, 2022.
9 Plan nabave u 2023. godini [e-dokument] / Ministarstvo financija, Carinska uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Carinska uprava, 2022.
10 Plan nabave za 2013. godinu [e-dokument] / Ministarstvo financija, Carinska uprava, Središnji ured. - Zagreb : Ministarstvo financija, Carinska uprava, 2013.
11 Plan nabave za 2014. godinu [e-dokument] / Ministarstvo financija, Carinska uprava, Središnji ured. - Zagreb : Ministarstvo financija, Carinska uprava, 2014.
12 Plan nabave za 2015. godinu [e-dokument] / Ministarstvo financija, Carinska uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Carinska uprava, 2015.
13 Plan nabave za 2016. godinu [e-dokument] / Ministarstvo financija, Carinska uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Carinska uprava, 2016.
14 Plan nabave za 2017. godinu [e-dokument] / Ministarstvo financija, Carinska uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Carinska uprava, 2017.
15 Plan nabave za 2018. godinu [e-dokument] / Ministarstvo financija, Carinska uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Carinska uprava, 2018.
16 Plan nabave za 2019. godinu [e-dokument] / Ministarstvo financija, Carinska uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Carinska uprava, 2019.
17 Plan nabave za 2020. godinu [e-dokument] / Ministarstvo financija, Carinska uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Carinska uprava, 2019.
18 Prijedlog zakona o carinskoj službi [e-dokument] / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2009. - ([06/08] Osma sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2009-01-28] : prilozi za raspravu).
19 Prijedlog zakona o carinskoj službi [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/60] Šezdeseta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-12-19] prilozi za raspravu).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655