Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 >>

1 Administrativni sporazum o provedbi Konvencije o socijalnom osiguranju između Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Narodne Republike Bugarske - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji, NN-MU 004/2002).
2 Country reports on foreign direct investment : Roundtable on foreign direct investment in the countries of the Central European Initiative, Zagreb, November 18-19, 1998 [tisak] / Central European Initiative - CEI. - Zagreb : Croatian Investment Promotion Agency - CIPA : Institute for International Relations - IMO, 1998.
3 Cultural transitions in Southeastern Europe : collection of papers from the course on "Managing cultural transitions: Southeastern Europe" Inter-University Centre Dubrovnik, 9-16 May 2004 [tisak] / edited by Nada Švob-Đokić. - Zagreb : Institute for International Relations, 2004. - (Culturelink joint publications series ; 6). ISBN 953-6096-35-8.
4 Diplomacy for the twenty-first century: knowledge management : International Conference Dubrovnik, Croatia, October 8-10, 1999 [tisak] / Diplomatic Academy. - Zagreb : Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Croatia, Diplomatic Academy, 2000. - (Diplomatic Academy year-book ; No. 2/2000, vol. 1). ISSN 1332-0467.
5 Exchange rate and output in the aftermath of the great depression and during the transition period in Central Europe [tisak + e-dokument] / Velimir Šonje. - Zagreb : Croatian National Bank, 2000. - (CNB working papers ; 4).
6 IMO diplomatic forum : dossier [tisak] / Institute for International Relations. - Zagreb : Institute for International Relations, 2000.
7 Je li Srednja Europa optimalno valutno područje? [tisak + e-dokument] / Alen Belullo, Velimir Šonje, Igeta Vrbanc. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2000. - (HNB Istraživanja ; 8).
8 Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Mnogostranog sporazuma između Europske zajednice i njezinih država članica, Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Bugarske, Republike Hrvatske, Bivše jugoslavenske Republike Makedonije, Republike Island, Republike Crne Gore, Kraljevine Norveške, Rumunjske, Republike Srbije i Misije privremene uprave Ujedinjenih naroda na Kosovu o uspostavi Europskog zajedničkog zračnog prometa / [Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/03] Četvrta sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2008-04-23] : prilozi za raspravu).
9 Konkurentnost zemalja srednje i istočne Europe: osvrt na Bugarsku [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora. - Split : Hrvatska gospodarska komora, 2018.
10 Konkurentnost zemalja srednje i istočne Europe: osvrt na Poljsku [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2018.
11 Konvencija o socijalnom osiguranju između Vlade Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Vlade Narodne Republike Bugarske - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji, NN-MU 004/2002). NE VAŽI!.
12 Konzularna konvencija između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Narodne Republike Bugarske - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji, NN-MU 004/2002).
13 Neki aspekti zaštite obitelji u Republici Hrvatskoj s obzirom na europski kontekst [tisak] / autori Dejana Bouillet, Gordana Bračić-Ružić, Siniša Zrinšćak. - Zagreb : Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži, 2002. ISBN 953-6815-08-7.
14 Prava nezaposlenih u tranzicijskim zemljama : naknada za nezaposlenost [e-dokument] / Ured za socijalno partnerstvo. - Zagreb : Ured za socijalno partnerstvo, [2002].
15 Prijedlog odluke o održavanju multilateralne vojne vježbe "Adriatic Phiblex 04-2 ENGINEEREX" / [Ministarstvo obrane, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004. - ([05/03] Treća sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2004-01-27 / 2004-01-30] : prilozi za raspravu).
16 Prijedlog zakona o potvrđivanju mnogostranog sporazuma između Europske zajednice i njezinih država članica, Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Bugarske, Republike Hrvatske, bivše Jugoslavenske Republike Makedonije, Republike Island, Republike Crne Gore, Kraljevine Norveške, Rumunjske, Republike Srbije i Misije privremene uprave Ujedinjenih naroda na Kosovu o uspostavi europskog zajedničkog zračnog prostora s Konačnim prijedlogom zakona : nacrt [e-dokument] / Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/22] Dvadesetdruga sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-05-15] prilozi za raspravu).
17 Prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o suradnji između Republike Hrvatske i Republike Bugarske u okviru približavanja i pristupanja Europskoj uniji, s Konačnim prijedlogom zakona [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo vanjskih poslova, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2005. - ([05/12] Dvanaesta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2005-01-19 / 2005-02-25] : prilozi za raspravu).
18 Prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade RH i Vlade Republike Bugarske o predaji i prihvatu osoba kojih je boravak protuzakonit, s Konačnim prijedlogom zakona - ([04/32] Trideset druga sjednica četvrtog saziva Hrvatskog sabora [2003-05-07 / 2003-05-29] : prilozi za raspravu).
19 Redefining cultural identities: Southeastern Europe : collection of papers from the course, Dubrovnik, 14-19 May 2001 [tisak] / edited by Nada Švob-Đokić. - Zagreb : Institute for International Relations, 2001. - (Culturelink joint publications series ; 4). ISBN 953-6096-22-6.
20 Sporazum između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Narodne Republike Bugarske o naučno-tehničkoj suradnji u području korištenja nuklearne energije u miroljubive svrhe - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji, NN-MU 004/2002).
21 Sporazum između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Narodne Republike Bugarske o uzajamnom priznavanju svjedodžbi, diploma i naučnih zvanja - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji, NN-MU 004/2002).
22 Sporazum između Vlade Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Vlade Narodne Republike Bugarske o bližem reguliranju plovidbe na Dunavu - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji, NN-MU 004/2002).
23 Sporazum između Vlade Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Vlade Narodne Republike Bugarske o suradnji i uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji, NN-MU 004/2002).
24 Sporazum između Vlade Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Vlade Narodne Republike Bugarske o suradnji u području zdravstvene zaštite, socijalnog staranja, urbanizma i stambeno-komunalne djelatnosti - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji, NN-MU 004/2002). NE VAŽI!.
25 Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske o gospodarskoj suradnji - (Uredba o potvrđivanju (ratifikaciji) Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske o gospodarskoj suradnji, NN-MU 012/1993). NE VAŽI!.
26 Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske o policijskoj suradnji - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske o policijskoj suradnji, NN-MU 005/2012).
27 Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske o suradnji u slučaju katastrofa - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske o suradnji u slučaju katastrofa, NN-MU 001/2023).
28 Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske o ukidanju viza - (Uredba o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske o ukidanju viza, NN-MU 002/2003).
29 Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske o zračnom prometu između i preko njihovih teritorija - (Uredba o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske o zračnom prometu između i preko njihovih teritorija, NN-MU 001/1997).
30 Sporazum između Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Narodne Republike Bugarske o ukidanju viza - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji, NN-MU 004/2002). NE VAŽI!.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655