Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 4 5 6 7 >>

1 [Sve djelatnosti] : pregled programa po gradovima : 2013. : Županija: Brodsko-posavska, [5. 4. 2013.] [e-dokument] / Ministarstvo kulture. - Zagreb : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, 2013.
2 [Sve djelatnosti] : pregled programa po gradovima : Županija: Brodsko-posavska : 2012. [e-dokument] / Ministarstvo kulture. - Zagreb : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, 2014.
3 Akcijski plan energetske učinkovitosti Brodsko-posavske županije [e-dokument] / Speculum d.o.o. za poslovno savjetovanje i usluge. - Slavonski Brod : Brodsko-posavska županija, 2015.
4 Akcijski plan energetske učinkovitosti Brodsko-posavske županije za razdoblje 2022. - 2024. godine [e-dokument] / Regionalna energetska agencija Sjever. - Slavonski Brod : Brodsko-posavska županija, 2022.
5 Akcijski plan za provedbu mjera Nacionalne politike za ravnopravnost spolova za razdoblje od 2011. do 2015. godine na području Brodsko-posavske županije [e-dokument] / Brodsko-posavska županija. - Slavonski Brod : Brodsko-posavska županija, 2013.
6 Aktualno stanje poljoprivrede na području Brodsko-posavske županije [e-dokument] / Brodsko-posavska županija, Upravni odjel za poljoprivredu. - Slavonski Brod : Brodsko-posavska županija, 2013.
7 Analiza ankete poslodavaca 2012. godine [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Slavonski Brod. - Slavonski Brod : Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Slavonski Brod, 2012.
8 Analiza ankete zadovoljstva sezonskih radnika s područja Brodsko-posavske županije u 2013. godini [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Slavonski Brod. - Slavonski Brod : Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Slavonski Brod, [2014.].
9 Analiza poslovanja gospodarstva Brodsko-posavske županije u .... godini s dostupnim pokazateljima za ... [tisak + e-dokument] / Upravni odjel za gospodarstvo, Brodsko-posavska županija. - Slavonski Brod : Brodsko-posavska županija, 2009- .
10 Analiza stanja socijalne skrbi na području Brodsko-posavske županije u 2011. [e-dokument] / Upravni odjel zdravstvo i socijalnu skrb Brodsko-posavske županije. - Slavonski Brod : Brodsko-posavska županija, 2012.
11 Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Brodsko-posavske županije u .... godini [e-dokument] / Brodsko-posavska županija. - Slavonski Brod : Brodsko-posavska županija, 2019- .
12 Anketa poslodavaca 2014. [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Slavonski Brod. - Slavonski Brod : Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Slavonski Brod, 2014.
13 Brodsko-posavska županija nakon ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju [e-dokument] / Brodsko-posavska županija. - Slavonski Brod : Brodsko-posavska županija, 2014.
14 Cestovni pojas makadamske ceste Trnava - Cernička Šagovina : Brodsko-posavska županija [e-dokument] / Zdenko Vuk. - Sisak : Hrvatski centar za razminiranje, 2009. - (Dopunski projekt pretraživanja i razminiranja).
15 Godišnje izvješće o rezultatima praćenja kakvoće zraka na automatskoj postaji za praćenje kakvoće zraka Slavonski Brod u 2010. godini [e-dokument] / Brodsko-posavska županija. - Zagreb : Brodsko-posavska županija, 2011.
16 Godišnji plan energetske učinkovitosti Brodsko-posavske županije za ... godinu [e-dokument] / Brodsko-posavska županija. - Slavonski Brod : Brodsko-posavska županija, 2018- .
17 Godišnji plan razvoj sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje Brodsko-posavske županije za 2021.g. - 2023.g. [e-dokument] / Brodsko-posavska županija, Županijska skupština. - Slavonski Brod : Brodsko-posavska županija, 2021.
18 Godišnji plan razvoj sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje Brodsko-posavske županije za 2019. - 2021. [e-dokument] / Brodsko-posavska županija, Županijska skupština. - Slavonski Brod : Brodsko-posavska županija, 2018.
19 Godišnji plan razvoj sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje Brodsko-posavske županije za 2020. - 2022. godinu [e-dokument] / Brodsko-posavska županija, Županijska skupština. - Slavonski Brod : Brodsko-posavska županija, 2020.
20 Hrvatske šume - G. J. Prašnik, odjel 22 : Brodsko-posavska županija [e-dokument] / Zdenko Vuk. - Sisak : Hrvatski centar za razminiranje, 2011. - (Idejni projekt razminiranja).
21 Informacija o poslovanju gospodarstva Brodsko-posavske županije u ... godini [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Županijska Komora Slavonski Brod. - Slavonski Brod : Hrvatska gospodarska komora, Županijska Komora Slavonski Brod, 2006- .
22 Informacija o poslovanju poduzetnika Brodsko-posavske županije u ... godini [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Županijska Komora Slavonski Brod. - Slavonski Brod : Hrvatska gospodarska komora, Županijska Komora Slavonski Brod, 2011- .
23 Informacija o provedbi Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe droga za ..... na području Brodsko-posavske županije [tisak + e-dokument] / Brodsko-posavska županija, Povjerenstvo za praćenje provođenja programa Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe droga. - Slavonski Brod : Brodsko-posavska županija, 2009- .
24 Informacija o provedenom postupku dodjele koncesije za obavljanje javno zdravstvene službe na području Brodsko-posavske županije [e-dokument] / pripremila Klara Šćuka. - Slavonski Brod : Brodsko-posavska županija, 2010.
25 Informacija o rezultatima izbora članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba : XII. Brodsko-posavska županija [e-dokument] / Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske. - Zagreb : Državno izborno povjerenstvo, 2009.
26 Informacija o stanju i perspektivama kulturnog amaterizma na području Brodsko-posavske županije [e-dokument] / Brodsko-posavska županija, Upravni odjel za obrazovanje, šport i kulturu. - Slavonski Brod : Brodsko-posavska županija, 2010.
27 Informacija o stanju i pravcima razvoja športa na području Brodsko-posavske županije [e-dokument] / Brodsko-posavska županija, Upravni odjel za obrazovanje, šport i kulturu. - Slavonski Brod : Brodsko-posavska županija, 2010.
28 Informacija o stanju i razvoju visokog školstva na području Brodsko-posavske županije [tisak] / Upravni odjel za obrazovanje, Brodsko-posavska županija. - Slavonski Brod : Brodsko-posavska županija, 2010.
29 Informacija o stanju kakvoće zraka na području Brodsko-posavske županije [e-dokument] / Brodsko-posavska županija. - Slavonski Brod : Brodsko-posavska županija, 2012.
30 Informacija o stanju razminiranosti u Brodsko-posavskoj županiji za 2009. godinu [tisak] / Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša, Brodsko-posavska županija. - Slavonski Brod : Brodsko-posavska županija, 2010.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655