Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1

1 Country reports on foreign direct investment : Roundtable on foreign direct investment in the countries of the Central European Initiative, Zagreb, November 18-19, 1998 [tisak] / Central European Initiative - CEI. - Zagreb : Croatian Investment Promotion Agency - CIPA : Institute for International Relations - IMO, 1998.
2 Exchange rate and output in the aftermath of the great depression and during the transition period in Central Europe [tisak + e-dokument] / Velimir Šonje. - Zagreb : Croatian National Bank, 2000. - (CNB working papers ; 4).
3 Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bjelarus o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak i na imovinu [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004. - ([05/05] Peta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2004-03-24 / 2004-04-02] : prilozi za raspravu).
4 Prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bjelarus o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak i na imovinu, s Konačnim prijedlogom zakona : nacrt [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2004. - ([09/008] Osma sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske [2004-03-03] : prilozi za raspravu).
5 Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bjelarus o suradnji na području turizma - (Uredba o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bjelarus o suradnji na području turizma, NN-MU 013/2011).
6 Tečaj i proizvodnja nakon velike ekonomske krize i tijekom tranzicijskog razdoblja u Srednjoj Europi [tisak + e-dokument] / Velimir Šonje. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2000. - (HNB Istraživanja ; 6).
7 Tourism in the CEI countries : key figures : 1994-1996 [tisak] / authors Sanda Weber, Zvjezdana Hendija, Vinka Cetinski. - Zagreb : Ministry of Tourism of the Republic of Croatia : Institute for Tourism, 1998. ISBN 953-6145-04-9.
8 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bjelarus o gospodarskoj suradnji - (Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bjelarus o gospodarskoj suradnji, NN-MU 006/2015).
9 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bjelarus o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak i na imovinu - (Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bjelarus o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak i na imovinu, NN-MU 003/2004).
10 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bjelarus o međunarodnom cestovnom prometu - (Uredba o potvrđivanju (ratifikaciji) Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bjelarus o međunarodnom cestovnom prometu, NN-MU 011/2005).
11 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bjelarus o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja - (Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bjelarus o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja, NN-MU 005/2005).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655