Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1

1 Administrativni sporazum o primjeni Ugovora o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Kraljevine Belgije - (Odluka o objavi Administrativnog sporazuma o primjeni Ugovora o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Kraljevine Belgije i Sporazuma kojim se utvrđuje popis proteza, pomagala velike vrijednosti i ostalih davanja u naravi od velike vrijednosti, NN-MU 013/2002).
2 Konvencija o ekstradiciji i pravnoj pomoći u krivičnim stvarima (SFRJ - Kraljevina Belgija) - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 011/1997).
3 Konvencija o izdavanju izvoda iz matičnih knjiga i oslobođenju od legalizacije [SFRJ - Kraljevina Belgija] - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 011/1997).
4 Konvencija o priznanju i izvršenju sudskih odluka o izdržavanju (s Belgijom) - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 011/1997).
5 Konvencija o socijalnom osiguranju [FNRJ - Belgija] - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 011/1997). NE VAŽI!.
6 Konzularna konvencija između SFRJ i Kraljevine Belgije - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 011/1997).
7 Sporazum između Jugoslavije i Belgije o cestovnom prijevozu putnika i robe koji se obavlja komercijalnim vozilima - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 011/1997).
8 Sporazum između Republike Hrvatske i Kraljevine Belgije o obavljanju dohodovne djelatnosti članova obitelji diplomatskog i konzularnog osoblja - (Uredba o objavi Sporazuma između Republike Hrvatske i Kraljevine Belgije o obavljanju dohodovne djelatnosti članova obitelji diplomatskog i konzularnog osoblja, NN-MU 005/2007).
9 Sporazum između SFRJ i Kraljevine Belgije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja dohotka i imovine - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 011/1997). NE VAŽI!.
10 Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i vlada zemalja Beneluksa o ukidanju viza - (Uredba o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i vlada zemalja Beneluksa o ukidanju viza, NN-MU 009/1999).
11 Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Belgije o policijskoj suradnji - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Belgije o policijskoj suradnji, NN-MU 005/2005).
12 Sporazum kojim se utvrđuje popis proteza, pomagala velike vrijednosti i ostalih davanja u naravi od velike vrijednosti - (Odluka o objavi Administrativnog sporazuma o primjeni Ugovora o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Kraljevine Belgije i Sporazuma kojim se utvrđuje popis proteza, pomagala velike vrijednosti i ostalih davanja u naravi od velike vrijednosti, NN-MU 013/2002).
13 Sporazum o ekonomskoj, industrijskoj i tehničkoj suradnji između SFRJ i Belgijsko-Luksemburške ekonomske unije - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 011/1997).
14 Sporazum o konsolidaciji između Vlade Republike Hrvatske i Ureda National du Ducroire, Trg Meeus 40, Bruxelles, Belgija - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma o konsolidaciji između Vlade Republike Hrvatske i Ureda National du Ducroire, Trg Meeus 40, Bruxelles, Belgija, NN-MU 012/1996).
15 Sporazum o kulturnoj suradnji [FNRJ - Belgija] - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 011/1997).
16 Sporazum o pravnoj pomoći u građanskim i trgovačkim stvarima (SFRJ - Kraljevina Belgija) - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 011/1997).
17 Sporazum o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Flandrije - (Uredba o objavi Sporazuma o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Flandrije, NN-MU 011/2007).
18 Sporazum o zapošljavanju i boravku jugoslavenskih radnika u Belgiji - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 011/1997).
19 Sporazum o zračnom prometu između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Belgije - (Uredba o potvrđivanju Sporazuma o zračnom prometu, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Belgije, NN-MU 007/1996).
20 Ugovor između Republike Hrvatske i Kraljevine Belgije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak i na imovinu - (Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Kraljevine Belgije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak i na imovinu, NN-MU 006/2003).
21 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Belgijsko-luksemburške ekonomske unije o uzajamnom poticanju i zaštiti ulaganja - (Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Belgijsko-luksemburške ekonomske unije o uzajamnom poticanju i zaštiti ulaganja,, NN-MU 005/2002). NE VAŽI!.
22 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Belgije o davanju financijske pomoći Vlade Kraljevine Belgije Vladi Republike Hrvatske - (Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Belgije o davanju financijske pomoći Vlade Kraljevine Belgije Vladi Republike Hrvatske, NN-MU 003/1999).
23 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Belgije o međunarodnom cestovnom prijevozu - (Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Belgije o međunarodnom cestovnom prijevozu, NN-MU 006/2005).
24 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Belgije, Velikog Vojvodstva Luksemburg i Kraljevine Nizozemske o prihvatu osoba kojih je ulazak ili boravak protuzakonit - (Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Belgije, Velikog Vojvodstva Luksemburg i Kraljevine Nizozemske o prihvatu osoba kojih je ulazak ili boravak protuzakonit, NN-MU 012/1999).
25 Ugovor o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Kraljevine Belgije - (Zakon o potvrđivanju Ugovora o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Kraljevine Belgije, NN-MU 009/2002).
26 Veterinarska konvencija [SFRJ - Belgija] - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 011/1997).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655