Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 >>

1 7. tjedan hrvatskih manjina : Zagreb, 24. do 30. rujna 2001. [tisak] / urednik Hrvoje Salopek. - Zagreb : Hrvatska matica iseljenika, 2001. - (Tjedan hrvatskih manjina).
2 8. tjedan hrvatskih manjina : Zagreb, 23. do 29. rujna 2002. [tisak] / urednik Hrvoje Salopek. - Zagreb : Hrvatska matica iseljenika, 2002. - (Tjedan hrvatskih manjina).
3 Austrija [2013 - 2015] [e-dokument] / Hrvatska turistička zajednica. - Zagreb : Hrvatska turistička zajednica, 2016. - (Profil emitivnog tržišta).
4 Austrija [2015] [e-dokument] / Hrvatska turistička zajednica. - Zagreb : Hrvatska turistička zajednica, 2015. - (Profil emitivnog tržišta).
5 Austrija [2016] [e-dokument] / Hrvatska turistička zajednica. - Zagreb : Hrvatska turistička zajednica, 2017. - (Profil emitivnog tržišta).
6 Austrija [2017] [e-dokument] / Hrvatska turistička zajednica. - Zagreb : Hrvatska turistička zajednica, 2017. - (Profil emitivnog tržišta).
7 Austrija [2018] [e-dokument] / Hrvatska turistička zajednica. - Zagreb : Hrvatska turistička zajednica, 2018. - (Profil emitivnog tržišta).
8 Austrija [2019] [e-dokument] / Hrvatska turistička zajednica. - Zagreb : Hrvatska turistička zajednica, 2019. - (Profil emitivnog tržišta).
9 Budućnost iseljene Hrvatske [tisak] / urednici Vlado Šakić... [et al.]. - Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 1998. - (Biblioteka Zbornici ; knj. 3). ISBN 953-6666-02-2.
10 Country reports on foreign direct investment : Roundtable on foreign direct investment in the countries of the Central European Initiative, Zagreb, November 18-19, 1998 [tisak] / Central European Initiative - CEI. - Zagreb : Croatian Investment Promotion Agency - CIPA : Institute for International Relations - IMO, 1998.
11 Dodatni protokol za promicanje kombiniranog prometa uz Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Austrije o međunarodnom prijevozu stvari - (Uredba o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Austrije o međunarodnom prijevozu stvari, s Dodatnim protokolom, NN-MU 007/1999).
12 Glasnik foruma hrvatskih manjina [tisak] / Hrvatska matica iseljenika. - Zagreb : Hrvatska matica iseljenika, 1996- . ISSN 1332-0106.
13 Institut pravobranitelja za djecu [e-dokument] / Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži. - Zagreb : Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži, 2001.
14 Izvješće o položaju Hrvata kao manjine u europskim državama / [Ministarstvo vanjskih poslova, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora, 1999. - (Sjednice Hrvatskog sabora : izvješća i statuti 1992. - 2004.).
15 Izvješće o problemima, mogućnostima i načinu rješavanja jačine emisija i čujnosti radijskih postaja u pograničnim područjima / [Ministarstvo pomorstva, prometa i veza, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora, 1998. - (Sjednice Hrvatskog sabora : izvješća i statuti 1992. - 2004.).
16 Je li Srednja Europa optimalno valutno područje? [tisak + e-dokument] / Alen Belullo, Velimir Šonje, Igeta Vrbanc. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2000. - (HNB Istraživanja ; 8).
17 Kompendij o načelima država članica za stvaranje jednakih mogućnosti za osobe s invaliditetom [tisak] / glavna urednica Adinda Dulčić. - Zagreb : Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži, 2001. - (Zapošljavanje i socijalna politika : Socijalna zaštita i društvena integracija). ISBN 953-6815-06-0.
18 Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Hrvatske i Republike Austrije o policijskoj suradnji / [Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/03] Treća izvanredna sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2008-02-20] : prilozi za raspravu).
19 Manjinska prava gradišćanskih Hrvata u Republici Austriji [tisak] = Die Minderheitenrechte der Burgenländischen Kroaten in der Republik Österreich / Ministarstvo vanjskih poslova Republike Hrvatske. - Zagreb : Ministarstvo vanjskih poslova Republike Hrvatske, 2002.
20 Međunarodno savjetovanje Financiranje u zaštiti okoliša : zbornik radova, Mljet, 3. i 4. lipnja 1998. [tisak] = International Conference Environmental Protection Financing : proceedings = Internationale Tagung Umweltschutzfinanzierung : sammelreferate / glavni i odgovorni urednik Ante Kutle. - Zagreb : Državna uprava za zaštitu prirode i okoliša, 1998. ISBN 953-97087-9-6.
21 Najselo 2000. : Mjenovo - Kroatisch Minihof (Austrija) [tisak] / urednik Hrvoje Salopek. - Zagreb : Hrvatska matica iseljenika, 2000. - (Nagrada za kulturu Hrvatske matice iseljenika).
22 Neki aspekti zaštite obitelji u Republici Hrvatskoj s obzirom na europski kontekst [tisak] / autori Dejana Bouillet, Gordana Bračić-Ružić, Siniša Zrinšćak. - Zagreb : Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži, 2002. ISBN 953-6815-08-7.
23 Prava nezaposlenih u zapadno-europskim zemljama : naknada za nezaposlenost [e-dokument] / Ured za socijalno partnerstvo. - Zagreb : Ured za socijalno partnerstvo, 2002.
24 Prijedlog zakona o potvrđivanju sporazuma između Republike Hrvatske i Republike Austrije o policijskoj suradnji, s Konačnim prijedlogom zakona [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/11] Jedanaesta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-03-19] prilozi za raspravu).
25 Prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora o osnivanju i radu Međunarodnog središta za razvoj migracijske politike (ICMPD), s Konačnim prijedlogom zakona / [Ministarstvo unutarnjih poslova, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004. - ([05/03] Treća sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2004-01-27 / 2004-01-30] : prilozi za raspravu).
26 Prijedlog zakona o zaštiti prava pacijenta [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004. - ([05/07] Sedma sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2004-05-26 / 2004-06-04] : prilozi za raspravu).
27 Proceedings of the Second International Symposium Geodynamics of the Alps-Adria Area by Means of Terrestrial and Satellite Methods, Dubrovnik, Croatia, September 28th - October 2nd 1998 [tisak] / edited by Krešimir Čolić and Helmut Moritz. - Zagreb : University of Zagreb, Faculty of Geodesy : State Geodetic Administration, 1999. ISBN 953-6082-05-5.
28 Sporazum između FNRJ i Austrije o reguliranju plovidbe Dunavom - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 001/1997).
29 Sporazum između FNRJ i Austrije o uzajamnom priznavanju i izvršenju odluka izabranih sudova i poravnanja zaključenih pred izabranim sudovima u trgovačkim stvarima - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 001/1997).
30 Sporazum između FNRJ i Republike Austrije o privremenom primjenjivanju nekih načela o obostranom prometu životinja i mesa - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 001/1997).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655