Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1

1 Australija [2019] [e-dokument] / Hrvatska turistička zajednica. - Zagreb : Hrvatska turistička zajednica, 2019. - (Profil emitivnog tržišta).
2 Australski Hrvati: Mitovi i stvarnost : rasprave i eseji o hrvatskoj emigrantskoj književnosti, egzilantima i imaginarnoj Hrvatskoj [tisak] / Boris Škvorc. - Zagreb : Hrvatska matica iseljenika, 2005. - (Biblioteka Hrvati u svijetu ; knj. 1). ISBN 953-6525-33-X.
3 Budućnost iseljene Hrvatske [tisak] / urednici Vlado Šakić... [et al.]. - Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 1998. - (Biblioteka Zbornici ; knj. 3). ISBN 953-6666-02-2.
4 Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Australije o socijalnom osiguranju [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004. - ([05/04] Četvrta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2004-02-25 / 2004-03-05] : prilozi za raspravu).
5 Konvencija o uređenju međusobne pomoći u vođenju postupka u građanskim i trgovinskim stvarima koje su u tečaju ili koje mogu biti u tečaju pred odnosnim sudskim vlastima [Australija] - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 001/1997).
6 Migracija i identitet: kultura, ekonomija, država : zbornik radova Međunarodne znanstveno-stručne konferencije = Migrations and identity: culture, economy, state : proceedings of the International scientific-professional conferences [e-dokument] / Institut za migracije i narodnost. - Zagreb : Institut za migracije i narodnosti, 2020.
7 Newsletter [tisak] / Embassy of the Republic of Croatia in Australia. - O'Malley : Embassy of the Republic of Croatia in Australia, 1996- .
8 Sporazum između Jugoslavije i Australije o uzajamnom ukidanju taksa na vize - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 001/1997). NE VAŽI!.
9 Sporazum između SFRJ i Vlade Commonwealtha Australije o boravku i zapošljavanju jugoslavenskih državljana u Australiji, s Aranžmanom između Vlade SFRJ i Vlade Commonwealtha Australije o načinu izbora i uvjeta putovanja jugoslavenskih državljana u Australiju uz financijsku pomoć australske vlade - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 001/1997).
10 Sporazum o kulturnoj suradnji između Vlade SFRJ i Vlade Australije - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 001/1997).
11 Sporazum o razmjeni službenih publikacija - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 001/1997).
12 Trgovinski sporazum između SFRJ i Vlade Commonwealtha Australije - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 001/1997).
13 Ugovor između Republike Hrvatske i Australije o socijalnom osiguranju - (Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Australije o socijalnom osiguranju, NN-MU 002/2004).
14 Ugovor o uzajamnom izručenju krivaca - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 001/1997).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655