Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 >>

1 Country reports on foreign direct investment : Roundtable on foreign direct investment in the countries of the Central European Initiative, Zagreb, November 18-19, 1998 [tisak] / Central European Initiative - CEI. - Zagreb : Croatian Investment Promotion Agency - CIPA : Institute for International Relations - IMO, 1998.
2 Exchange rate and output in the aftermath of the great depression and during the transition period in Central Europe [tisak + e-dokument] / Velimir Šonje. - Zagreb : Croatian National Bank, 2000. - (CNB working papers ; 4).
3 Jadransko more - istočna obala : Jugoslavija - Albanija : Oštri rt - rt Semani [kartografska građa] / Državni hidrografski institut. - 1 : 200 000. - Split : Državni hidrografski institut, 1984.
4 Jadransko more - Jonsko more : Italija - Albanija - Grčka : Golfo di Taranto - Otranska vrata [kartografska građa] / Državni hidrografski institut. - 1 : 300 000. - Split : Državni hidrografski institut, 1985.
5 Jadransko more : Hrvatska - BiH - Jugoslavija - Albanija - Italija : Dubrovnik - Durrës : međunarodna karta [kartografska građa] / Državni hidrografski institut. - 1 : 250 000. - Split : Državni hidrografski institut, 1998.
6 Jadransko more : Jugoslavija - Italija - Albanija : Bari - Ulcinj [kartografska građa ] / Državni hidrografski institut. - 1 : 300 000. - Split : Droavni hidrografski institut, 1982.
7 Jadransko more : Otranska vrata [kartografska građa] / Državni hidrografski institut. - 1 : 200 000. - Split : Državni hidrografski institut, 1986.
8 Jadransko more : srednji i južni dio : Italija - Jugoslavija - Albanija [kartografska građa] / Državni hidrografski institut. - 1 : 750 000. - Split : Državni hidrografski institut, 1984.
9 Jadransko more : Ulcinj - Durrës [kartografska građa] / Državni hidrografski institut. - 1 : 100 000. - Split : Državni hidrografski institut, 1998.
10 Jonsko more - istočna obala : Grčka - Albanija : Kerkira - Levkas [kartografska građa] / Državni hidrografski institut. - 1 : 200 000. - Split : Državni hidrografski institut, 1993.
11 Jonsko more : Italija - Albanija - Grčka : Otranto - Preveza [kartografska građa] / Državni hidrografski institut. - 1 : 300 000. - Split : Državni hidrografski institut, 1985.
12 Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Mnogostranog sporazuma između Europske zajednice i njezinih država članica, Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Bugarske, Republike Hrvatske, Bivše jugoslavenske Republike Makedonije, Republike Island, Republike Crne Gore, Kraljevine Norveške, Rumunjske, Republike Srbije i Misije privremene uprave Ujedinjenih naroda na Kosovu o uspostavi Europskog zajedničkog zračnog prometa / [Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/03] Četvrta sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2008-04-23] : prilozi za raspravu).
13 Konzularna konvencija između Republike Hrvatske i Republike Albanije - (Zakon o potvrđivanju Konzularne konvencije između Republike Hrvatske i Republike Albanije, NN-MU 014/1998).
14 Memorandum o suglasnosti o suradnji u području zaštite okoliša između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Republike Albanije - (Uredba o objavi Memoranduma o suglasnosti o suradnji u području zaštite okoliša između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Republike Albanije, NN-MU 004/2006).
15 Prijedlog odluke o održavanju multilateralne vojne vježbe "Adriatic Phiblex 04-2 ENGINEEREX" / [Ministarstvo obrane, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004. - ([05/03] Treća sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2004-01-27 / 2004-01-30] : prilozi za raspravu).
16 Prijedlog zakona o potvrđivanju mnogostranog sporazuma između Europske zajednice i njezinih država članica, Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Bugarske, Republike Hrvatske, bivše Jugoslavenske Republike Makedonije, Republike Island, Republike Crne Gore, Kraljevine Norveške, Rumunjske, Republike Srbije i Misije privremene uprave Ujedinjenih naroda na Kosovu o uspostavi europskog zajedničkog zračnog prostora s Konačnim prijedlogom zakona : nacrt [e-dokument] / Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/22] Dvadesetdruga sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-05-15] prilozi za raspravu).
17 Prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Albanije o predaji i prihvatu osoba kojih je boravak protuzakonit, s Konačnim prijedlogom zakona [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo unutarnjih poslova, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2005. - ([05/13] Trinaesta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2005-03-09 / 2005-04-14] : prilozi za raspravu).
18 Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Republike Albanije o policijskoj suradnji - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Republike Albanije o policijskoj suradnji, NN-MU 005/2018).
19 Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Republike Albanije o uzajamnoj pomoći u slučaju katastrofa i velikih nesreća - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Republike Albanije o uzajamnoj pomoći u slučaju katastrofa i velikih nesreća, NN-MU 007/2012).
20 Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Republike Albanije o uzajamnom priznavanju vozačkih dozvola - (Uredba o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Republike Albanije o uzajamnom priznavanju vozačkih dozvola, NN-MU 006/2015).
21 Sporazum o gospodarskim bilateralnim odnosima između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Albanije - (Uredba o potvrđivanju ( ratifikaciji ) Sporazuma o gospodarskim bilateralnim odnosima između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Albanije, NN-MU 002/1994).
22 Sporazum o zračnom prometu između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Albanije - (Uredba o potvrđivanju Sporazuma o zračnom prometu između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Albanije, NN-MU 012/1995).
23 Sredozemno more - istočni dio [kartografska građa] / Državni hidrografski institut. - 1 : 2 500 000. - Split : Državni hidrografski institut, 1981.
24 Sredozemno more - Zapadni dio [kartografska građa ] / Državni hidrografski institut. - 1 : 2 500 000. - Split : Državni hidrografski institut, 1981.
25 Sredozemno more : Jonsko more [kartografska građa] / Državni hidrografski institut. - 1 : 800 000. - Split : Državni hidrografski institut, 1988.
26 Tečaj i proizvodnja nakon velike ekonomske krize i tijekom tranzicijskog razdoblja u Srednjoj Europi [tisak + e-dokument] / Velimir Šonje. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2000. - (HNB Istraživanja ; 6).
27 Tourism in the CEI countries : key figures : 1994-1996 [tisak] / authors Sanda Weber, Zvjezdana Hendija, Vinka Cetinski. - Zagreb : Ministry of Tourism of the Republic of Croatia : Institute for Tourism, 1998. ISBN 953-6145-04-9.
28 Ugovor između Republike Hrvatske i Vijeća ministara Republike Albanije o europskom partnerstvu - (Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Vijeća ministara Republike Albanije o europskom partnerstvu, NN-MU 006/2014).
29 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Republike Albanije o namiri duga Republike Albanije prema Republici Hrvatskoj - (Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Republike Albanije o namiri duga Republike Albanije prema Republici Hrvatskoj, NN-MU 006/2012).
30 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Republike Albanije o obavljanju dohodovne djelatnosti članova obitelji koji su dio kućanstva člana diplomatske misije ili konzularnog ureda - (Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Republike Albanije o obavljanju dohodovne djelatnosti članova obitelji koji su dio kućanstva člana diplomatske misije ili konzularnog ureda, NN-MU 005/2009).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655