Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1

1 Konvencija o osnivanju Agencije za multilateralne garancije investicija sa komentarom na konvenciju - (NN-MU 006/1993).
2 Ugovor između Agencije za multilateralne garancije investicija i Vlade Republike Hrvatske o pravnoj zaštiti stranih garantiranih investicija - (Odluka o objavi Ugovora između Agencije za multilateralne garancije investicija i Vlade Republike Hrvatske o pravnoj zaštiti stranih garantiranih investicija, NN-MU 006/1997).
3 Ugovor između Agencije za multilateralne garancije investicija i Vlade Republike Hrvatske o upotrebi domaće valute - (Odluka o objavi Ugovora između Agencije za multilateralne garancije investicija i Vlade Republike Hrvatske o upotrebi domaće valute, NN-MU 006/1997).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655