Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Statut Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu [e-dokument] / Upravno vijeće Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu. - Zagreb : Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu, 2011.
Tip dokumentacije:statut
Stvaratelj dokumenta:Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu
Materijalni opis:PDF 445,04 KB [13 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Zdravstvo
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/1461/85278/w...
Sadržaj:Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655