Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Poslovnik o radu Upravnog vijeća Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu [e-dokument] / Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu. - Zagreb : Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu, 2008.
Tip dokumentacije:poslovnik tijela javne vlasti
Stvaratelj dokumenta:Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu
Materijalni opis:PDF 148,60 KB [5 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Zdravstvo
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/1461/85278/w...
Sadržaj:Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu
upravno vijeće
poslovnik

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655