Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Godišnji plan rada Glavnog tajništva Vlade Republike Hrvatske za ... godinu [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2018-.
Tip dokumentacije:periodično izvješće i plan/program rada
Stvaratelj dokumenta:Vlada Republike Hrvatske
Jezik:Hrvatski
Napomena:E-DOKUMENT: (2018) ; (2019) ; (2020) ; (2021) ; (2022)
Obuhvaća:* Godišnji plan rada Glavnog tajništva Vlade Republike Hrvatske za ... godinu. 2018 [e-dokument].
* Godišnji plan rada Glavnog tajništva Vlade Republike Hrvatske za ... godinu. 2019 [e-dokument].
* Godišnji plan rada Glavnog tajništva Vlade Republike Hrvatske za ... godinu. 2020 [e-dokument].
* Godišnji plan rada Glavnog tajništva Vlade Republike Hrvatske za ... godinu. 2021 [e-dokument].
* Godišnji plan rada Glavnog tajništva Vlade Republike Hrvatske za ... godinu. 2022 [e-dokument].
Područje djelatnosti:Politika i javna vlast
Sadržaj:Vlada Republike Hrvatske
tajništvo institucije

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655