Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Katalog informacija [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2013.
Tip dokumentacije:katalog informacija
Stvaratelj dokumenta:Vlada Republike Hrvatske
Materijalni opis:PDF 70,03 KB [10 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Politika i javna vlast
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/10/31637/Vla...
Sadržaj:Vlada Republike Hrvatske
vlada
pristup informacijama

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655