Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Interpelacija o radu Vlade Republike Hrvatske o ulozi Vlade Republike Hrvatske u provođenju zakona i ostvarivanju vladavine prava te zaštiti ljudskih prava i dostojanstva čovjeka kao najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske [e-dokument] / [Klub zastupnika SDP-a, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/05] Peta sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2008-06-17] : prilozi za raspravu).
Tip dokumentacije:RADNI DOKUMENTI - sjednice Hrvatskog sabora
Stvaratelj dokumenta:klub zastupnika u Hrvatskom saboru
Hrvatski sabor
Materijalni opis:13 str. ; 30 cm
Jezik:Hrvatski
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/8/29613/www....
SKUPNA RAZINA:[06/05] Peta sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2008-06-17] : prilozi za raspravu. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
Sadržaj:Vlada Republike Hrvatske
vladina politika
vladavina prava
mentalno oštećena osoba
ljudska prava
jednakost pred zakonom
nepovredivost doma

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655