Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Izvje规e o provedbi strate筴og plana gospodarskog razvoja Grada Pregrade za ..... godinu [e-dokument] / Grad Pregrada. - Pregrada : Grad Pregrada, 2019-.
Tip dokumentacije:izvje规e iz djelokruga tijela javne vlasti
Stvaratelj dokumenta:Grad Pregrada
Jezik:Hrvatski
Napomena:E-DOKUMENT: (2018) ; (2019) ; (2020)
Obuhva鎍:* Izvje规e o provedbi strate筴og plana gospodarskog razvoja Grada Pregrade za ..... godinu. 2018 [e-dokument].
* Izvje规e o provedbi strate筴og plana gospodarskog razvoja Grada Pregrade za ..... godinu. 2019 [e-dokument].
* Izvje规e o provedbi strate筴og plana gospodarskog razvoja Grada Pregrade za ..... godinu. 2020 [e-dokument].
Podru鑚e djelatnosti:Lokalna i podru鑞a (regionalna) samouprava
Sadr綼j:ekonomski razvoj
Pregrada

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655