Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Izvje规e o provedbi Uredbe br. 1177/2010 Europskog Parlamenta i Vije鎍 od 24. studenog 2010. godine o pravima putnika kada putuju morem ili unutarnjim plovnim putovima i izmjena Uredbe 2006/2004 od ... - ... godine [e-dokument] / Agencija za obalni linijski pomorski promet. - Split : Agencija za obalni linijski pomorski promet, 2015- .
Tip dokumentacije:izvje规e iz djelokruga tijela javne vlasti
Stvaratelj dokumenta:Agencija za obalni linijski pomorski promet
Jezik:Hrvatski
Napomena:E-DOKUMENT: (2015/2016) ; (2017/2018) ; (2019/2020)
Obuhva鎍:* Izvje规e o provedbi Uredbe br. 1177/2010 Europskog Parlamenta i Vije鎍 od 24. studenog 2010. godine o pravima putnika kada putuju morem ili unutarnjim plovnim putovima i izmjena Uredbe 2006/2004 od ... - ... godine. 2013/2014 [e-dokument].
* Izvje规e o provedbi Uredbe br. 1177/2010 Europskog Parlamenta i Vije鎍 od 24. studenog 2010. godine o pravima putnika kada putuju morem ili unutarnjim plovnim putovima i izmjena Uredbe 2006/2004 od ... - ... godine. 2015/2016 [e-dokument].
* Izvje规e o provedbi Uredbe br. 1177/2010 Europskog Parlamenta i Vije鎍 od 24. studenog 2010. godine o pravima putnika kada putuju morem ili unutarnjim plovnim putovima i izmjena Uredbe 2006/2004 od ... - ... godine. 2017/2018 [e-dokument].
* Izvje规e o provedbi Uredbe br. 1177/2010 Europskog Parlamenta i Vije鎍 od 24. studenog 2010. godine o pravima putnika kada putuju morem ili unutarnjim plovnim putovima i izmjena Uredbe 2006/2004 od ... - ... godine. 2019/2020 [e-dokument].
Podru鑚e djelatnosti:Promet i prometna infrastruktura
Sadr綼j:uredba EU-a
prijevoz putnika
putnik

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655