Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Međunarodni tokovi putnika u cestovnom prometu autobusima u ... [tisak] / Državni zavod za statistiku. - Zagreb : Državni zavod za statistiku, 1996- . - (Statistička izvješća). ISSN 1331-3533.
Tip dokumentacije:izvješće iz djelokruga tijela javne vlasti
Stvaratelj dokumenta:Državni zavod za statistiku
Jezik:Hrvatski
Napomena:TISAK: (1996) 1031
(signatura: H11.3=DZS-S:010267)
(inv. br.: 0008200)
Područje djelatnosti:Informacije, mediji, dokumentacija, statistika
SKUPNA RAZINA:Statistička izvješća. ISSN 1332-0297.
Sadržaj:cestovni promet
državna statistika
prijevoz putnika
vozilo
međunarodni prijevoz
međunarodni cestovni prijevoz

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655