Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Konvencija o ugovoru u međunarodnom cestovnom prijevozu putnika i prtljage (CVR) od 1. ožujka 1973 - (Odluka o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacija o sukcesiji, NN-MU 012/1993).
Tip dokumentacije:višestrani ugovor (sukcesija država)
Napomena:Mjesto i datum potpisa: Ženeva, 1985-03-01
Republika Hrvatska stranka je Konvencije od 8. listopada 1991. temeljem notifikacije o sukcesiji
Tekst Konvencije objavljen u: Službeni list SFRJ, Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, br. 8/1977
Vidi:* Odluka o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacija o sukcesiji.
Područje djelatnosti:Promet i prometna infrastruktura
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/33320/ww...
Sadržaj:međunarodni cestovni prijevoz
prijevoz roba
prijevoz putnika

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655