Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Akcijski plan C1.5. R3-I1 uspostava digitalnih javnih usluga : Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. - 2026. [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede. - 1. izdanje. - Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede, 2022.
Tip dokumentacije:plan
Stvaratelj dokumenta:Ministarstvo poljoprivrede
Materijalni opis:PDF 4.46 MB [10 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/1433/23723...
Sadržaj:poljoprivredni sektor
e-uprava

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655