Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Pravila o uvjetima, postupku prijave i rangiranju kandidata za upis na diplomske studijske programe Sveučilišta u Rijeci [e-dokument] / Sveučilište u Rijeci. - Rijeka : Sveučilište u Rijeci, 2015.
Tip dokumentacije:pravilnik tijela javne vlasti
Stvaratelj dokumenta:Sveučilište u Rijeci
Materijalni opis:PDF 2,20 MB [6 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Obrazovanje i sport
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/181/134371...
Sadržaj:Sveučilište u Rijeci
visokoškolsko obrazovanje
kriteriji za pristupanje

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655