Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

1 10. Istarski povijesni biennale [e-dokument] = 10. Biennale storica istriana = 10th Istrian History Biennale : Međunarodni znanstveni skup : Convegno scentifico internazionale : International Scientific Conference : o tijelu i tjelesnosti u povijesti na jadranskom prostoru : corpo e corporeita nella storia dell'area adriatica : the body and corporality in the history of the adriatic : knjiga sažetaka : libro dei riassunti : book of abstracts / Državni arhiv u Pazinu. - Pazin : Državni arhiv u Pazinu, 2021.
2 400. obljetnica Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu : zbornik radova sa znanstveno-stručnog skupa : Zagreb, 9.-11. svibnja 2007. [e-dokument] / Nacionalna i sveučilišna knjižnica. - Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica, 2007. ISBN 978-953-500-061-7.
3 400. obljetnica Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu : znanstveno-stručni skup : Zagreb, 9.-11. svibnja 2007. [e-građa] = 400th anniversary of the National and University Library in Zagreb : scientific conference : Zagreb, 9th -11th May 2007 / Nacionalna i sveučilišna knjižnica. - Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica, 2007.
4 400th anniversary of the National and University Library in Zagreb : proceedings of the scientific conference : Zagreb, 9th -11th May 2007 [e-dokument] / Nacionalna i sveučilišna knjižnica. - Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica, 2007. ISBN 978-953-500-061-7.
5 50 + in Rijeka : healthy ageing profile [tisak + e-dokument] / Kristina Dankić... [et al.]. - Rijeka : Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, 2006.
6 50 + u Rijeci : stari li se zdravo u Rijeci [tisak + e-dokument] / Kristina Dankić... [et al.]. - Rijeka : Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, 2006.
7 50. obljetnica Opće deklaracije o ljudskim pravima UN : zbornik izlaganja [tisak] / Nacionalni odbor za obilježavanje 50. obljetnice Opće deklaracije o ljudskim pravima UN Republike Hrvatske. - Zagreb : Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, 1999. ISBN 953-6755-02-5.
8 7. hrvatska konferencija o vodama s međunarodnim sudjelovanjem: Hrvatske vode u zaštiti okoliša i prirode (Opatija, 30. svibnja - 1.lipnja 2019) [e-dokument] = 7th croatian water conference with international participation : Croatian Waters in environmental and nature protection / Hrvatske vode. - Zagreb : Hrvatske vode, 2019.
9 A Brief Introduction to the World of Macroprudential Policy [e-dokument] / Mirna Dumičić. - Zagreb : Croatian National Bank, 2015. - (CNB surveys ; 18).
10 A comparison of two econometric models (OLS and SUR) for forecasting Croatian tourism arrivals [tisak + e-dokument] / Tihomir Stučka. - Zagreb : Croatian National Bank, 2002. - (CNB working papers ; 8).
11 A Credit Market Disequilibrium Model and periods of credit crunch [tisak + e-dokument] / Ana Maria Čeh, Mirna Dumičić and Ivo Krznar. - Zagreb : Croatian National Bank, 2011. - (CNB working papers ; 28).
12 A Note on Kuna Lending [e-dokument] / Igor Ljubaj, Suzana Petrović. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2016. - (CNB surveys ; 21).
13 Across the borders : social economy in Europe [e-dokument] / authors: Dražen Šimleša ; Jelena Puđak ; Filip Majetić ; Anita Bušljeta Tonković. - Zagreb : Institute for Social Science Ivo Pilar, 2015. - (Elaborati).
14 Ad basilicas pictas [tisak] / urednik Franko Oreb. - Split : Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel, 1999. ISBN 953-6158-99-4.
15 Adoption of the Euro in Croatia: Possible Effects on International Trade and Investments [e-dokument] / Maja Bukovšak, Andrijana Ćudina, Nina Pavić. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2017. - (CNB surveys ; 26).
16 Afrika - heterogeni kontinent [tisak] / Sektor za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize Hrvatske gospodarske komore, Odjel za makroekonomske analize. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2016.
17 Agroklimatski atlas Hrvatske u razdobljima 1981.-2010. i 1991.-2020. : Povodom 70 godina osnutka agrometeorološke službe u DHMZ-u [e-dokument] / Državni hidrometeorološki zavod. - Zagreb : Državni hidrometeorološki zavod, 2021.
18 Akcijsko istraživanje i profesionalni razvoj učitelja i nastavnika [tisak + e-dokument] = Action research for the professional development of teachers / priredile Dubravka Kovačević i Renata Ozorlić Dominić. - Zagreb : Agencija za odgoj i obrazovanje, 2011. ISBN 978-953-7290-23-8.
19 Akteri društvenih promjena u prostoru; Transformacija prostora i kvalitete života u Hrvatskoj : međuregionalni znanstveno-stručni skup (okrugli stol) održan u Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu, 16. prosinca 2011. godine [tisak + e-dokument] / urednice: Anđelina Svirčić Gotovac i Jelena Zlatar. - Zagreb : Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, 2012. - (Biblioteka Znanost i društvo ; 31). ISBN 978-953-6218-48-6.
20 An analysis of foreign tourism demand: for Croatian destinations: long-run elasticity estimates [e-dokument] / Andrea Mervar and James E. Payne. - Zagreb : Institute of Economics, 2007. - (Radni materijali EIZ-a = EIZ working papers ; 0701).
21 An analysis of housing finance models in the Republic of Croatia [tisak + e-dokument] / Mladen Mirko Tepuš. - Zagreb : Croatian National Bank, 2005. - (CNB surveys ; 12).
22 An analysis of the domestic iInflation rate dynamics and the Phillips Curve [tisak + e-dokument] / Ivo Krznar. - Zagreb : Croatian National Bank, 2011. - (CNB working papers ; 31). ISSN 1334-8586 (print) ; 1334-0131 (online).
23 An analysis of the operation of building societies in the Republic of Croatia [tisak + e-dokument] / Mladen Mirko Tepuš. - Zagreb : Croatian National Bank, 2002. - (CNB surveys ; 6).
24 An Enterprise Odyssey: Leadership, Innovation and Development for Responsible Economy : [7th International Conference proceedings : University of Zagreb, Faculty of Economics & Business, Zadar, Croatia, June 4-7, 2014.] [tisak] / Faculty of Economics and Business of the University of Zagreb. - Zagreb : Faculty of Economics and Business of the University of Zagreb, 2014. ISBN 978-953-6025-91-6 (tisak) ; 978-953-6025-92-3 (CD-ROM).
25 An estimate of tax evasion in Croatia [e-dokument] / Sanja Madžarević-Šujster. - Zagreb : Institute of Public Finance, 2002. - (Occasional paper ; no. 13).
26 An open mind wants more: Opinion strength and the desire for genetically modified food labeling policy [tisak + e-dokument] / Sonja Radas and Mario Teisl. - Zagreb : Institute of Economics, 2007. - (Radni materijali EIZ-a = EIZ working papers ; 0702).
27 Analiza dugoročnih fiskalnih učinaka demografskih promjena [e-dokument] / Ekonomski institut. - Zagreb : Ekonomski institut, 2006.
28 Analiza edukativnih potreba malih i srednjih poduzeća i obrtnika s posebnim naglaskom na poduzetničkim vještinama : sažetak [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Centar za razvoj ljudskih potencijala. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2010.
29 Analiza edukativnih potreba malih i srednjih poduzeća i obrtnika s posebnim naglaskom na poduzetničkim vještinama [tisak] / Hrvatska gospodarska komora, Centar za razvoj ljudskih potencijala. - [Zagreb] : Hrvatska gospodarska komora, Centar za razvoj ljudskih potencijala, 2011.
30 Analiza edukativnih potreba malih i srednjih poduzeća i obrtnika s posebnim naglaskom na poduzetničkim vještinama : sažetak [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Centar za razvoj ljudskih potencijala. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2011.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655