Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Statut : [2013] [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet, 2013.
Tip dokumentacije:statut
Stvaratelj dokumenta:Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Materijalni opis:PDF 406,56 KB [26 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Obrazovanje i sport
Znanost i istraživanje. Tehničke znanosti
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/480/113649/w...
Sadržaj:Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655