Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

1 55 policy recommendations for raising Croatia's competitiveness [e-dokument] / Government of the Republic of Croatia. - Zagreb : Government of the Republic of Croatia, 2004.
2 55 preporuka za povećanje konkurentnosti Hrvatske [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2004.
3 Akcijski plan energetske učinkovitosti Međimurske županije za razdoblje od 2020. do 2022. godine [e-dokument] / Međimurska energetska agencija d.o.o.. - Čakovec : Međimurska županija, 2020.
4 Answers on questions and requirements for additional explanations in process of awarding concessions for frequencies for providing telecommunications services with usage of radio frequency spectrum in the mobile second generation GSM/DCS-1800 and in the third generation UMTS [e-dokument] / Telecommunications Council. - Zagreb : Telecommunications Council, 2004.
5 Antidiskriminacija korak po korak : smjernice za provoditelje Nacionalnog plana borbe protiv diskriminacije [tisak] / [autori: Anka Kekez Koštro i Milan Koštro]. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, 2015.
6 Development guidelines of the Republic of Croatia [tisak + e-dokument] / Government of the Republic of Croatia, Strategic Planning Office. - Zagreb : Government of the Republic of Croatia, 2001. - (Croatia in 21st century).
7 Developmental priorities of the Repubilc of Croatia 2002-2004 : growth of employment and standard : openness competitiveness stability [e-dokument] / Government of the Republic of Croatia. - Zagreb : Government of the Republic of Croatia, 2001. - (Croatia in 21st century).
8 Digital Accessibility Guidelines [e-dokument] / Hrvatska akademska i istraživačka mreža CARNet. - Zagreb : Hrvatska akademska i istraživačka mreža CARNet, 2019.
9 Direttive di sviluppo strategico della Cittá di Rovigno 2002 - 2012 : ruolo dell'amministrazione cittadina [e-dokument] / Cittá di Rovigno. - Rovinj : Grad Rovinj - Cittá di Rovigno, 2002.
10 Društvena uključenost osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita u Republici Hrvatskoj : uspostava sustava, prikupljanja podataka i preporuke [e-dokument] / Snježana Gregurović, Sanja Klempić Bogadi. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, 2022. ISBN 978-953-7870-33-1.
11 Economic and fiscal policy guidelines for the period 2007-2009 [e-dokument] / Ministry of Finance. - Zagreb : Ministry of Finance, 2006.
12 Economic and fiscal policy guidelines for the period 2008-2010 [e-dokument] / Ministry of Finance. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2007.
13 Economic and fiscal policy guidelines for the period 2009-2011 [e-dokument] / Ministry of Finance. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2008.
14 Economic and fiscal policy guidelines for the period 2010-2012 [e-dokument] / Ministry of Finance. - Zagreb : Ministry of Finance, 2009.
15 Economic and fiscal policy guidelines for the period 2011-2013 [e-dokument] / Ministry of Finance. - Zagreb : Ministry of Finance, 2010.
16 Economic and fiscal policy guidelines for the period 2012-2014 [e-dokument] / Ministry of Finance. - Zagreb : Ministry of Finance, 2011.
17 Economic and fiscal policy guidelines for the period 2014-2016 period [e-dokument] / Ministry of Finance. - Zagreb : Ministry of Finance, 2013.
18 ESS smjernice o desezoniranju [tisak + e-dokument] / preveo i priredio Mladen Krulik. - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 2011.
19 Etičke smjernice za zaštitu djece Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu [e-dokument] / Institut za društvena istraživanja u Zagrebu. - Zagreb : Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, 2022.
20 EU kodeks dobre prakse označavanja krmnih smjesa za životinje koje se koriste za proizvodnju hrane : verzija 1.0 [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Sektor za poljoprivredu, prehrambenu industriju i šumarstvo, Grupacija industrije stočne hrane. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2010.
21 Financing of terrorism typology report (cases from international prac[i]tice) [e-dokument] / Republic of Croatia, Ministry of Finance, Any-money Laundering Office (Financial-Intellingence Unit). - Zagreb : Ministry of Finance, 2012.
22 General Eligibility Criteria [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak, [2019].
23 Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje : 2020.g.-2022.g. [e-dokument] / Općina Bebrina. - Bebrina : Općina Bebrina, 2019.
24 Guidelines for Drug-related Harm Reduction Programmes [e-dokument] / Office for Combating Drug Abuse. - [Zagreb] : Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske, 2016.
25 Guidelines for the development, accreditation and implementation of joint programmes [e-dokument] / [autori: Emita Blagdanc... [et al.]]. - Zagreb : Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, 2016. ISBN 978-953-8103-01-8.
26 Guidelines of the strategic development of the Town of Rovinj 2002-2012 : role of town administration [e-dokument] / Town of Rovinj. - Rovinj : Town of Rovinj - Grad Rovinj - Citta' di Rovigno, 2002.
27 Guidelines on access to information [e-dokument] / Povjerenik za informiranje. - [Zagreb] : Povjerenik za informiranje, [2014.].
28 Hrvatske smjernice za osiguranje kvalitete probira i dijagnostike raka dojke [e-dokument] / [autori: Boris Brkljačić... [et al.]]. - Zagreb : Ministarstvo zdravstva : Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2017. ISBN 978-953-7031-64-0.
29 Izdavački standard publikacija Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu [e-dokument] / Nacionalna i sveučilišna knjižnica. - Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica, 2019.
30 Izvještaj o kakvoći voda na ranjivim područjima (razdoblje 2016. - 2019.) : podloga za Izvještaj Republike Hrvatske u skladu s člankom 10. Direktive Vijeća 91/676/EEZ o zaštiti voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima iz poljoprivrednih izvora [e-dokument] / Hrvatske vode. - Zagreb : Hrvatske vode, 2020.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655