Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

1 2005 pre-accession economic programme [e-dokument] / Government of the Republic of Croatia. - Zagreb : Government of the Republic of Croatia, 2005.
2 2006 pre-accession economic programme [e-dokument] / Government of the Republic of Croatia. - Zagreb : Government of the Republic of Croatia, 2006.
3 2007 pre-accession economic programme [e-dokument] / Government of the Republic of Croatia. - Zagreb : Government of the Republic of Croatia, 2007.
4 2008 pre-accession economic programme [e-dokument] / Government of the Republic of Croatia. - Zagreb : Government of the Republic of Croatia, 2009.
5 2009 pre-accession economic programme [e-dokument] / Government of the Republic of Croatia. - Zagreb : Government of the Republic of Croatia, 2010.
6 2013 : Economic Programme of Croatia [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2013.
7 Antikorupcijski program za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu za razdoblje 2010. - 2012. : 2. : objedinjeni izvještaj o provedbi programa za razdoblje studeni 2009. - travanj 2011. [e-dokument] / Ministarstvo pravosuđa i Ministarstvo financija u suradnji sa koordinatorima iz resornih ministarstava. - Zagreb : Ministarstvo pravosuđa, 2011.
8 BIOEN : program korištenja energije biomase i otpada : nove spoznaje i provedba [tisak] / uredili Julije Domac, Stjepan Risović. - Zagreb : Energetski institut Hrvoje Požar, 2001. - (Nacionalni energetski programi). ISBN 953-6474-30-1.
9 BIOEN : program korištenja energije biomase i otpada : prethodni rezultati i buduće aktivnosti [tisak] / autori Julije Domac... [et al.]. - Zagreb : Energetski institut Hrvoje Požar, 1998. - (Nacionalni energetski programi). ISBN 953-6474-13-1.
10 Borba protiv korupcije : nacionalni program [e-dokument] / Ministarstvo unutarnjih poslova. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova, [2016].
11 Brodarstvo : (Program kreditiranja brodarstva) [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR, 2016- .
12 CARDS program Europske unije za Hrvatsku = The European Union CARDS programme for Croatia : institucionalno jačanje Državnog zavoda za zaštitu prirode = Institutional Strengthening of the State Institute for Nature Protection [e-građa] / Državni zavod za zaštitu prirode. - Zagreb : Državni zavod za zaštitu prirode, 2007.
13 Catalogue of the training activities of the Judicial Academy : Programmes on Offer [e-dokument] / Judicial Academy. - Zagreb : Judicial Academy, 2010.
14 Cjeloživotno stručno usavršavanje pravosudnih dužnosnika u ... godini : program Pravosudne akademije [e-dokument] / Ministarstvo pravosuđa, Pravosudna akademija. - Zagreb : Ministarstvo pravosuđa, Pravosudna akademija, 2009- .
15 Continuing programme for the reconstruction of war-effected settlements : final version [tisak] / Government of the Republic of Croatia. - Zagreb : Government of the Republic of Croatia, 1998.
16 Convergence Programme of the Republic of Croatia for the period 2014-2017 [e-dokument] / Government of the Republic of Croatia. - Zagreb : Government of the Republic of Croatia, 2014.
17 Croatian Guarantee Agency's programme for development of small entrepreneurs [tisak] / Croatian Guarantee Agency - HGA. - Zagreb : HGA, 1995.
18 Croatian Soil Monitoring Programme : Project Development of the Croatian Soil Monitoring Programme with a Pilot Project : LIFEO5 TCY/CRO/000105 [e-dokument] / Croatian Environment Agency ; Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. - Zagreb : Croatian Environment Agency, 2008. ISBN 978-953-7582-03-6.
19 Culture programme 2007-2013 [e-dokument] / editors Anja Jelavić, Sandra Belko. - Zagreb : Ministry of Culture of Republic of Croatia, Cultural Contact Point Croatia, [2008.].
20 Danube Pollution Reduction Programme : national reviews 1998 : Croatia [tisak] - Vienna : Danube Programme Coordination Unit.
21 Danube Pollution Reduction Programme : national reviews 1998 : Croatia. Executive summary [tisak] / Danube Programme Coordination Unit. - Vienna : Danube Programme Coordination Unit, 1998.
22 Demonstracijski program mjera dobre poljoprivredne prakse [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. - Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, 2010.
23 Dinamika zatvaranja odlagališta neopasnog otpada na području Republike Hrvatske : plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine, provedba mjere 4.1. Izrada plana zatvaranja odlagališta neopasnog otpada [e-dokument] / Ministarstvo zaštite okoliša i energetike. - Zagreb : Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, 2018.
24 Diplomski studij geologije : smjer: geologija mineralnih sirovina i geofizička istraživanja [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, 2005.
25 Diplomski studij geološkog inženjerstva : smjer : hidrogeologija i inženjerska geologija : smjer : geologija okoliša [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, 2005.
26 Doctoral study in veterinary sciences [e-dokument] / Faculty of Veterinary Medicine University of Zagreb. - Zagreb : University of Zagreb, Faculty of Veterinary Medicine, 2005.
27 Doktorski studij Grafičko inženjerstvo i oblikovanje grafičkih proizvoda : [21.10.2013.] [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet, 2013.
28 Doktorski studij iz veterinarskih znanosti [e-dokument] / Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet, 2005.
29 Doktorski studij na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu [e-dokument] / priredili i uredili: Gordan Gledec ; Maja Matijašević. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2015.
30 Državni program zaštite i korištenja malih, povremeno nastanjenih i nenastanjenih otoka i okolnog mora [e-dokument] / [Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture]. - Zagreb : Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, [2010].

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655