Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

1 (Regulation/Policy) on Passanger, Baggage, and Cargo Transport [e-dokument] / Jadrolinija. - Rijeka : Jadrolinija, 2020.
2 [Pravilnik o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalan rad (licence) : pročišćeni tekst : [2014]] [e-dokument] / Hrvatska liječnička komora. - Zagreb : Hrvatska liječnička komora, 2014.
3 [Pravilnik o javnim knjigama i evidencijama Hrvatske liječničke komore : pročišćeni tekst] [e-dokument] / Hrvatska liječnička komora. - Zagreb : Hrvatska liječnička komora, 2014.
4 [Pravilnik o provođenju izobrazbe kandidata za stalne sudske vještake : (pročišćeni tekst)] [e-dokument] / Hrvatska liječnička komora. - Zagreb : Hrvatska liječnička komora, 2014.
5 Akt o ustroju i provedbi mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja [e-dokument] / Institut za fiziku. - Zagreb : Institut za fiziku, 2016.
6 Amandments to the Regulations on undergraduate and graduate study programmes the Centre for Croatian Studies of the University of Zagreb : (Consolidated text) [e-dokument] / Croatian Studies of the University of Zagreb. - Zagreb : Croatian Studies of the University of Zagreb, 2013.
7 Anti - mobbing protokol o postupku i mjerama zaštite dostojanstva zaposlenika te mjere zaštite od diskriminacije [e-dokument] / Agencija za lijekove i medicinske proizvode - HALMED. - Zagreb : Agencija za lijekove i medicinske proizvode - HALMED, 2016.
8 Anti-mobbing protokol Gradske uprave Grada Zagreba [e-dokument] / Grad Zagreb. - Zagreb : Grad Zagreb, [2016].
9 Cjenik Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (pročišćeni tekst) [e-dokument] / Središnje klirinško depozitarno društvo. - Zagreb : Središnje klirinško depozitarno društvo, 2012.
10 Cjenik Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, dioničkog društva [e-dokument] / Središnje klirinško depozitarno društvo. - Zagreb : Središnje klirinško depozitarno društvo, 2021.
11 Code of conduct : discrimination and harassment prevention [e-dokument] / Institute for Anthropological Research. - Zagreb : Institut za antropologiju, 2021.
12 Decision on the structure and activities of Departments of the Centre for Croatian Studies of the University of Zagreb [e-dokument] / Croatian Studies of the University of Zagreb. - Zagreb : Croatian Studies of the University of Zagreb, 2009.
13 Detaljan opis poslovnog procesa javne nabave [e-dokument] / Grad Duga Resa, Gradonačelnik. - Duga Resa : Grad Duga Resa, 2012.
14 Disciplinary proceeding rules [e-dokument] / Croatian Medical Chamber. - Zagreb : Croatian Medical Chamber, 2010.
15 Disciplinski pravilnik [e-dokument] / Autocesta Rijeka - Zagreb. - Zagreb : Autocesta Rijeka - Zagreb, 2011.
16 Disciplinski pravilnik [e-dokument] / Zračna luka Pula. - Pula : Zračna luka Pula, 2010.
17 Disciplinski pravilnik Hrvatskog akademskog sportskog saveza [e-dokument] / UNISPORT Hrvatska. - Zagreb : Hrvatski akademski sportski savez, [2017].
18 Disciplinski pravilnik u antikorupcijskim aktivnostima [e-dokument] / Adriatic Croatia International Club. - Opatija : Adriatic Croatia International Club, 2011.
19 Disciplinski pravilnik u antikorupcijskim aktivnostima [e-dokument] / Brijuni Rivijera. - Pula : Brijuni Rivijera, 2010.
20 Disciplinski pravilnik u antikorupcijskim aktivnostima [e-dokument] / Brijuni Rivijera. - Pula : Brijuni Rivijera, 2014.
21 Disciplinski pravilnik u antikorupcijskim aktivnostima [e-dokument] / Imunološki zavod d.d.. - Zagreb : Imunološki zavod d.d., 2011.
22 Disciplinski pravilnik u antikorupcijskim aktivnostima [e-dokument] / Luka Rijeka. - Rijeka : Luka Rijeka, 2010.
23 Disciplinski pravilnik u antikorupcijskim aktivnostima [e-dokument] / Zrakoplovno-tehnički centar. - Velika Gorica : Zrakoplovno-tehnički centar, 2012.
24 Disciplinski pravilnik u antikorupcijskim aktivnostima [e-dokument] / Zračna luka Osijek. - Osijek : Zračna luka Osijek, 2010.
25 Disciplinski pravilnik u antikorupcijskim aktivnostima [e-dokument] / Zračna luka Zadar. - Zadar : Zračna luka Zadar, 2010.
26 Duljina i razlozi za pritvor (ZKP/97) / Istražni zatvor (ZKP/08) u praksi Europskog suda za ljudska prava (na temelju sudske prakse u predmetima protiv Republike Hrvatske) [e-dokument] / Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske. - Zagreb : Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske, 2014.
27 Faculty handbook 2009-2010 : fall quarter [e-dokument] / American College of Management and Technology, Rochester Institute of Technology (RIT). - Dubrovnik : American College of Management and Technology, [2009.].
28 General Terms and Conditions of Distribution of HRT's international programme via Pay -TV platforms outside of the area of the Republic of Croatia [e-dokument] / Croatian Radio and Television. - Zagreb : Croatian Radio and Television, 2016.
29 HRT : Pravilnik o financijskom poslovanju [e-dokument] / Hrvatska radiotelevizija. - Zagreb : Hrvatska radiotelevizija, 2021.
30 Interna procedura zaprimanja računa, njihove provjere i pravovremenog plaćanja [e-dokument] / Državni ured za upravljanje državnom imovinom. - Zagreb : Državni ured za upravljanje državnom imovinom, 2014.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655