Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

1 AArtyP-1(A) topničke procedure [tisak] / prijevod Damir Babić...(et al.) ; NATO. - Zagreb : Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, Glavni stožer OS RH, Zapovjedništvo Hrvatske kopnene vojske, 2007.
2 Abecedno i brojčano kazalo Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. - NKD 2007. [tisak] / Državni zavod za statistiku. - Zagreb : Državni zavod za statistiku, 2007. - (Metodološke upute = Methodological guidelines ; 59). ISBN 978-953-273-013-5.
3 Accreditation : humanitarian demining [e-dokument] / Croatian Mine Action Center. - Sisak : Croatian Mine Action Center, 2003. - (Standard operating procedure(s)).
4 Agreement of cooperation between Permanent Arbitration Court at the Croatian Chamber of Commerce and the Gulf Cooperation Council Commercial Arbitration Centre [e-dokument] / Croatian Chamber of Economy, Permanent Arbitration Court ; Gulf Cooperation Council Commercial Arbitration Centre. - Zagreb : Croatian Chamber of Economy, [2002.].
5 Agreement on the exchange of information and cooperation in the area of supervision over the implementation of anti money laundering and terrorist financing law [e-dokument] / Croatian National Bank ; Ministry of Finance of the Republic of Croatia. - Zagreb : Croatian National Bank : Ministry of Finance of the Republic of Croatia, 2015.
6 AJP 4.5 (A) doktrina i postupci potpore zemlje domaćina [tisak] / preveli Drago Koprivnjak i Davor Lončar ; NATO. - Zagreb : Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, Glavni stožer OS RH, 2005.
7 AJP-3.3 združena doktrina zračnih i svemirskih operacija [tisak] / prevedeno u Odjelu rodova Zapovjedništva HRZ i PZO ; NATO. - Zagreb : Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, Glavni stožer OS RH, Hrvatsko ratno zrakoplovstvo i protuzračna obrana, 2006.
8 Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana za ravnopravnost spolova, za razdoblje do 2024. godine [e-dokument] / Ured za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske. - Zagreb : Ured za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske, 2023.
9 Akreditacija EMAS verifikatora : postupak sustava kvalitete : HAA-P-5/10 [e-dokument] / Hrvatska akreditacijska agencija. - 1. izd. - Zagreb : Hrvatska akreditacijska agencija, 2015.
10 Akreditacija verifikacijskih tijela za EMAS : postupak sustava upravljanja : HAA-P-9/11 [e-dokument] / Hrvatska akreditacijska agencija. - 5. izd. - Zagreb : Hrvatska akreditacijska agencija, 2021.
11 ALP-4.3 doktrina i procedure logistike zračnih snaga [tisak] / obrada prijevoda i grafičko uređenje Zvonko Brigljević i Miroslav Tisanić ; NATO. - Zagreb : Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, Glavni stožer OS RH, Hrvatsko ratno zrakoplovstvo i protuzračna obrana, 2006.
12 Ambalaža - Ambalaža i okoliš - Nazivlje (EN 13193:2000) [tisak] = Packing - Packing and the environment - Terminology (EN 13193:2000) = Emballage - Emballage et environnement - Terminologie (EN 13193:2000) = Verpackung - Verpackung und Umwelt - Terminologie (EN 13193:2000) / Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo. - 2. izd. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 2004. - (Hrvatska norma HRN EN ; 13193).
13 Antidopinška pravila Hrvatskoga olimpijskog odbora [e-dokument] / Hrvatski olimpijski odbor. - Zagreb : Hrvatski olimpijski odbor, 2020.
14 Applications for the state matura in 2013/2014 and applications for the study programs : brochure for the candidates who have finished or are going to finish their secondary education abroad [e-dokument] / Agency for Science and Higher Education. - Zagreb : Agency for Science and Higher Education, 2013.
15 ARIEX 06 : Adriatic Regional WMD Integrated Exercise 2006 = Jadranska regionalna vježba borbe protiv širenja sredstava za masovno uništenje 2006 [e-građa] / Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka. - Zagreb : Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, 2006.
16 ATP-40 (C) doktrina nadzora zračnog prostora u vremenu krize i rata [tisak] / prevedeno u Odjelu rodova Zapovjedništva HRZ i PZO ; NATO. - Zagreb : Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, Glavni stožer OS RH, Hrvatsko ratno zrakoplovstvo i protuzračna obrana, 2006.
17 Baselska konvencija. Dokument 1. : Baselska konvencija o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju [tisak] - Zagreb : Ministarstvo graditeljstva i zaštite okoliša Republike Hrvatske, 1994.
18 Baselska konvencija. Dokument 2. : Priručnik za primjenu Baselske konvencije [tisak] - Zagreb : Ministarstvo graditeljstva i zaštite okoliša Republike Hrvatske, 1994.
19 Baselska konvencija. Dokument 3. : Status potpisa i ratifikacija. Ovlaštene ustanove. Središta [tisak] - Zagreb : Ministarstvo graditeljstva i zaštite okoliša Republike Hrvatske, 1994.
20 Bečki dokument '99 [e-dokument] / Ministarstvo obrane Republike Hrvatske. - Zagreb : Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, [2004].
21 Capture The Flag (CTF) natjecanja u području informacijske sigurnosti : CERT.hr-PUBDOC-2019-12-395 [e-dokument] / Hrvatska akademska i istraživačka mreža CARNet. - Zagreb : Hrvatska akademska i istraživačka mreža CARNet, 2019.
22 CCA/LRIC dokument o metodologiji alokacije [e-dokument] / Hrvatske telekomunikacije. - Zagreb : T-Hrvatski Telekom, 2010.
23 Certificiranje halal kvalitete [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Split. - Split : Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Split, 2010.
24 Cijenik usluga Hrvatskog zavoda za telemedicinu [e-dokument] / Hrvatski zavod za telemedicinu. - Zagreb : Hrvatski zavod za telemedicinu, 2018.
25 Ciljna cijena utovljene junadi : lipanj 2008. [e-dokument] / Hrvatski stočarski centar. - Zagreb : Hrvatski stočarski centar, 2008.
26 Ciljna cijena utovljene junadi : listopad 2008. [e-dokument] / Hrvatski stočarski centar. - Zagreb : Hrvatski stočarski centar, 2008.
27 Ciljna cijena utovljene junadi : ožujak 2008. [e-dokument] / Hrvatski stočarski centar. - Zagreb : Hrvatski stočarski centar, 2008.
28 Ciljna cijena utovljene junadi : ožujak 2009. [e-dokument] / Hrvatski stočarski centar. - Zagreb : Hrvatski stočarski centar, 2009.
29 Ciljna cijena utovljene junadi : prosinac 2008. [e-dokument] / Hrvatski stočarski centar. - Zagreb : Hrvatski stočarski centar, 2008.
30 Ciljna cijena utovljene junadi : siječanj 2008. [e-dokument] / Hrvatski stočarski centar. - Zagreb : Hrvatski stočarski centar, 2008.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655