Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
15 godina vinogradarstva i vinarstva = 15 years of viticulture and enology ; 10 godina voćarstva = 10 years of pomology [e-dokument] / Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo. - Osijek : Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo, 2011.
Tip dokumentacije:povijesni prikaz
Stvaratelj dokumenta:Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo
Materijalni opis:PDF 8,29 MB [34 str.]
Jezik:Hrvatski ; Engleski
Područje djelatnosti:Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/1237/72012/w...
Sadržaj:vinogradarstvo
vinarstvo
voćarstvo

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655