Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
140 godina organiziranog upravljanja vodama u Hrvatskoj ; 20 godina od osnivanja Hrvatskih voda [e-dokument] / Hrvatske vode. - Zagreb : Hrvatske vode, 2016. ISBN 978-953-7672-15-7.
Tip dokumentacije:povijesni prikaz
Stvaratelj dokumenta:Hrvatske vode
Materijalni opis:PDF 6,22 MB [68 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Okoliš i prirodna baština
Graditeljstvo i urbanizam
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/113/155319...
Sadržaj:vodno gospodarstvo
onečišćivač voda
obrana od poplave
zaštita voda

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655