Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

1 Izmjena i dopuna Poslovnika Stegovnog vijeća [e-dokument] / Hrvatski zavod za javno zdravstvo. - Zagreb : Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2022.
2 Izmjene Poslovnika Državnog sudbenog vijeća [e-dokument] / Državno sudbeno vijeće. - Zagreb : Državno sudbeno vijeće, 2013.
3 Izmjene Poslovnika Državnog sudbenog vijeća [e-dokument] / Državno sudbeno vijeće. - Zagreb : Državno sudbeno vijeće, 2014.
4 Odluka o izmjeni i dopuni Poslovnika o radu Stručnog vijeća Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima [e-dokument] / Visoko gospodarsko učilište u Križevcima. - Križevci : Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, [2017].
5 Poslovnik Državnog sudbenog vijeća [e-dokument] / Državno sudbeno vijeće. - Zagreb : Državno sudbeno vijeće, 2015.
6 Poslovnik Etičkog povjerenstva [e-dokument] / Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. - Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2021. ISBN 953-175-190-0.
7 Poslovnik Etičkog povjerenstva [e-dokument] / Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet. - Rijeka : Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet, 2013.
8 Poslovnik Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek [e-dokument] / Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet Osijek. - Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet Osijek, 2009.
9 Poslovnik Gradskog vijeća Grada Labina [e-dokument] / Grad Labin, Gradsko vijeće. - Labin : Grad Labin, 2009.
10 Poslovnik Gradskog vijeća Grada Osijeka [e-dokument] / Grad Osijek. - Osijek : Grad Osijek, 2005.
11 Poslovnik Gradskog vijeća Grada Senja [e-dokument] / Grad Senj, Gradsko vijeće. - Senj : Grad Senj, 2018.
12 Poslovnik Komisije za granice [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske, Komisija za granice. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Komisija za granice, 2002.
13 Poslovnik kvalitete : prema normi ISO 9001:2015 [e-dokument] / Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. - Osijek : Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2020.
14 Poslovnik kvalitete [e-dokument] / Grad Stari Grad, Jedinstveni upravni odjel. - Stari Grad : Grad Stari Grad, 2015.
15 Poslovnik kvalitete [e-dokument] / Veleučilište u Šibeniku. - Šibenik : Veleučilište u Šibeniku, 2014.
16 Poslovnik kvalitete prema normi ISO 9001:2015 [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet, 2017.
17 Poslovnik o financijsko-materijalnom poslovanju Hrvatske komore socijalnih radnika [e-dokument] / Skupština Hrvatske komore socijalnih radnika. - Zagreb : Hrvatska komora socijalnih radnika, 2021.
18 Poslovnik o izboru i opozivu delegata Skupštine Hrvatske komore medicinskih sestara [e-dokument] / Hrvatska komora medicinskih sestara. - Zagreb : Hrvatska komora medicinskih sestara, 2019.
19 Poslovnik o izboru i radu predstavnika zaposlenika na suradničkim radnim mjestima u Znanstvenom vijeću Instituta za antropologiju [e-dokument] / Institut za antropologiju. - Zagreb : Institut za antropologiju, 2023.
20 Poslovnik o izboru i radu predstavnika zaposlenika u suradničkom zvanju u Znanstvenom vijeću Instituta za antropologiju [e-dokument] / Znanstveno vijeće Instituta za antropologiju. - Zagreb : Institut za antropologiju, 2020.
21 Poslovnik o izboru i radu skupštine i drugih tijela Hrvatske veterinarske komore : [2014] [e-dokument] / Skupština Hrvatske veterinarske komore. - Zagreb : Hrvatska veterinarska komora, 2014.
22 Poslovnik o izboru i radu skupštine i drugih tijela Hrvatske veterinarske komore [e-dokument] / Skupština Hrvatske veterinarske komore. - Zagreb : Hrvatska veterinarska komora, 2010.
23 Poslovnik o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Upravnog vijeća Instituta za povijest umjetnosti [e-dokument] / Institut za povijest umjetnosti. - Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, 2021.
24 Poslovnik o knjižnici Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet, 2015.
25 Poslovnik o načinu postupanja i izvještavanja Zaklade "Kultura Nova" [e-dokument] / Zaklada "Kultura Nova". - Zagreb : Zaklada "Kultura Nova", 2012.
26 Poslovnik o načinu rada Stožera civilne zaštite Općine Molve [e-dokument] / Općinski načelnik Općine Molve. - Molve : Općina Molve, 2021.
27 Poslovnik o načinu rada Upravnog odbora Zaklade [e-dokument] / Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske. - Zagreb : Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske, 2003.
28 Poslovnik o načinu rada Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za toksikologiju i antidoping [e-dokument] / Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping. - Zagreb : Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping, 2017.
29 Poslovnik o radu Akademije dramske umjetnosti : pročišćeni tekst [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Akademija dramske umjetnosti. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Akademija dramske umjetnosti, 2021.
30 Poslovnik o radu : [2016] [e-dokument] / Upravno vijeće Staroslavenskog instituta. - Zagreb : Staroslavenski institut, 2016.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655