Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

1 Pridruživanje Hrvatske Europskoj uniji : izazovi ekonomske i pravne prilagodbe [tisak] / urednica Katarina Ott. - Zagreb : Institut za javne financije : Zaklada Friedrich Ebert, 2003. ISBN 953-6047-27-6(IJF) ; 953-7043-04-5(Zaklada).
2 Projekt Hrvatsko strukovno nazivlje - projekt koordinacije (STRUNA) [e-dokument] / Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje ; Nacionalna zaklada za znanost. - Zagreb : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, [2009.].
3 Kapitalizam i socijalna integracija [tisak] / (urednik) Drago Čengić. - Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar : Zaklada Konrada Adenauera, 2008. - (Biblioteka Centar za istraživanje poduzetništva ; knj. 1). ISBN 978-953-666-56-0.
4 Project proposal evaluation manual [e-dokument] / Croatian Science Foundation. - Zagreb : Croatian Science Foundation, 2019.
5 Pravilnik o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji [e-dokument] / Upravni odbor Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. - Zagreb : Upravni odbor Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, 2007.
6 Statut Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji [e-dokument] / Upravni odbor Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. - Zagreb : Upravni odbor Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, 2006.
7 Poslovnik o radu Upravnog odbora Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, upravitelja Zaklade i zamjenika upravitelja Zaklade [e-dokument] / Upravni odbor Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. - Zagreb : Upravni odbor Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, 2006.
8 Statut Zaklade policijske solidarnosti [e-dokument] / Upravni odbor Zaklade policijske solidarnosti. - Zagreb : Upravni odbor Zaklade policijske solidarnosti, 2006.
9 Poslovnik o radu Upravnog odbora Zaklade policijske solidarnosti [e-dokument] / Upravni odbor Zaklade policijske solidarnosti. - Zagreb : Upravni odbor Zaklade policijske solidarnosti, 2006.
10 Pravilnik o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade policijske solidarnosti [e-dokument] / Upravni odbor Zaklade policijske solidarnosti. - Zagreb : Upravni odbor Zaklade policijske solidarnosti, 2006.
11 Godišnje izvješće Hrvatske zaklade za znanost za 2010. godinu [e-dokument] / [Hrvatske zaklade za znanost, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2011. - ([06/23] Dvadesettreća sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2011-04-06] : prilozi za raspravu).
12 Izvješće o radu Nacionalne zaklade za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske za ... godinu / [Upravni odbor Nacionalne zaklade za znanost, visoko školstvo i tehnogijski razvoj Republike Hrvatske]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004- . - (Sjednice Hrvatskog sabora : izvješća i statuti 1992. - 2004.).
13 Statute of Kultura Nova Foundation [e-dokument] / Kultura Nova Foundation. - Zagreb : Kultura Nova Foundation, 2012.
14 Europa od A do Ž : priručnik za europske integracije [tisak] / urednici: Werner Weidenfeld i Wolfgang Wessels. - Zagreb : Zaklada Konrad Adenauer : Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija, 2005. ISBN 953-95030-0-0.
15 Annual report ... : it's important to have support! [tisak + e-dokument] / National Foundation for Civil Society Development. - Zagreb : National Foundation for Civil Society Development, 2004- . ISSN 1848-0519.
16 Legal framework for the activity of public benefit organisations in The Republic of Croatia : state of affairs on 30 September 2005 ; Public benefit status: a comparative overview [tisak + e-dokument] / Mladen Ivanović, David Moore. - Zagreb : National Foundation for Civil Society Development, 2005.
17 Priručnik za osiguranje kvalitete Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci [e-dokument] / Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet ; Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske. - Rijeka : Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet, 2006.
18 Statut Nacionalne zaklade za potporu učeničkom i studentskom standardu [e-dokument] / Upravni odbor Nacionalne zaklade za potporu učeničkom i studentskom standardu. - Zagreb : Upravni odbor Nacionalne zaklade za potporu učeničkom i studentskom standardu, 2009.
19 Poslovnik o radu Upravnog odbora Nacionalne zaklade za potporu učeničkom i studentskom standardu [e-dokument] / Upravni odbor Nacionalne zaklade za potporu učeničkom i studentskom standardu. - Zagreb : Upravni odbor Nacionalne zaklade za potporu učeničkom i studentskom standardu, 2009.
20 Pravilnik o uvjetima i postupku za dodjelu studentskih stipendija [e-dokument] / Upravni odbor Nacionalne zaklade za potporu učeničkom i studentskom standardu. - Zagreb : Upravni odbor Nacionalne zaklade za potporu učeničkom i studentskom standardu, 2009.
21 Strateške odluke za energetsku budućnost Hrvatske [e-dokument] / Ana-Maria Boromisa. - Zagreb : Zaklada Friedrich Ebert : Institut za međunarodne odnose, [2013]. ISBN 978-953-7043-35-3.
22 Pravilnik o uvjetima i postupku za dodjelu studentskih stipendija : [2011] [e-dokument] / Upravni odbor Nacionalne zaklade za potporu učeničkom i studentskom standardu. - Zagreb : Upravni odbor Nacionalne zaklade za potporu učeničkom i studentskom standardu, 2011.
23 Prema progresivnoj energetskoj politici i sustavima u Hrvatskoj [e-dokument] / Ana-Maria Boromisa. - Zagreb : Zaklada Friedrich Ebert : Institut za međunarodne odnose, 2012. ISBN 978-953-7043-39-1.
24 Proračunski vodič za građane [e-dokument] / urednica Katarina Ott. - 2., promijenjeno izd. - Zagreb : Institut za javne financije : Zaklada Friedrich Ebert, 2009. ISBN 978-953-7613-21-1 (Institut) ; 978-953-7043-27-8 (Zaklada).
25 Strategic Plan 2004-2008 [e-dokument] / The National Foundation for Science, Higher Education and Technological Development of the Republic of Croatia. - Zagreb : The National Foundation for Science, Higher Education and Technololgical Development olf the Republic of Croatia, [2008.].
26 Statute of the National Foundation for Science, Higher Education and Technological Development of the Republic of Croatia [tisak] / The National Foundation for Science, Higher Education and Technological Development. - Zagreb : The National Foundation for Science, Higher Education and Techological Development, 2002.
27 Pravilnik o uvjetima i postupku za dodjelu studentskih stipendija : [2012] [e-dokument] / Upravni odbor Nacionalne zaklade za potporu učeničkom i studentskom standardu. - Zagreb : Upravni odbor Nacionalne zaklade za potporu učeničkom i studentskom standardu, 2012.
28 Pravilnik o uvjetima i postupku za dodjelu studentskih stipendija : [2013] [e-dokument] / Upravni odbor Nacionalne zaklade za potporu učeničkom i studentskom standardu. - Zagreb : Upravni odbor Nacionalne zaklade za potporu učeničkom i studentskom standardu, 2013.
29 Izvješće o radu Nacionalne zaklade za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske za 2004. godinu / [Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2005. - ([05/14] Četrnaesta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2005-05-18 / 2005-06-10] : prilozi za raspravu).
30 Pravilnik o uvjetima i postupku za dodjelu studentskih stipendija : [2014] [e-dokument] / Upravni odbor Nacionalne zaklade za potporu učeničkom i studentskom standardu. - Zagreb : Upravni odbor Nacionalne zaklade za potporu učeničkom i studentskom standardu, 2014.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655