Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1

1 Challenge of goodness : humanitarian proposals - based on experience of Dr Slobodan Lang 1988 - 1997 : on the occasion of the 50th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights and the Convention for the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide [tisak] / Slobodan Lang. - Zagreb : Office of the President of the Republic of Croatia, 1998.
2 Croatia facts [tisak] - Zagreb : Office of the President, [1994].
3 Croatia's delayed transition : competitiveness and economic policy challenges [e-dokument] / Hermine Vidovic and Vladimir Gligorov. - Zagreb : Ured Predsjednika Republike Hrvatske, 2004. - (Forschungsberichte : wiiw research reports ; 304 ; 304).
4 e-Croatia - a proposal for Croatia's informatization strategy : working version of July 6, 2000 [tisak] / The Working Group of the President of the Republic. - Zagreb : Office of the President of the Republic of Croatia, 2000.
5 e-Croatia - prijedlog strategije informatizacije Hrvatske : radna verzija od 6. srpnja 2000. [e-dokument] / Radna skupina Predsjednika Republike Hrvatske. - Zagreb : Ured Predsjednika Republike Hrvatske, 2000.
6 Financijski plan Ureda predsjednika Republike Hrvatske za 2015. godinu [e-dokument] / Ured predsjednika Republike Hrvatske. - Zagreb : Ured predsjednika Republike Hrvatske, 2015.
7 Hrvatska: ustrajni problemi : drugo tromjesečno izvješće [e-dokument] / Bečki institut za međunarodne ekonomske studije. - Zagreb : Ured predsjednika Republike, 2001.
8 Hrvatsko gospodarstvo: pregled i najnoviji razvoj : prvo tromjesečno izvješće [e-dokument] / Bečki institut za međunarodne ekonomske studije. - Zagreb : Ured predsjednika Republike, 2001.
9 Image i identitet Hrvatska : autorska bilježnica [e-dokument] / Radna grupa Predsjednika Republike Hrvatske. - Zagreb : Ured Predsjednika Republike Hrvatske, 2000.
10 Izazov dobra : humanitarni prijedlozi - na temelju iskustva Dr. Slobodana Langa 1988. - 1997. : povodom 50-te godišnjice Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima i Konvencije o prevenciji i kažnjavanju za zločin genocida [tisak] / Slobodan Lang. - Zagreb : Ured Predsjednika Republike Hrvatske, 1998.
11 Novi gospodarski razvoj i konkurentnost hrvatske proizvodne industrije : sažetak izviješća [e-dokument] / Bečki institut za međunarodne ekonomske studije. - Zagreb : Ured predsjednika Republike, 2001.
12 O politici prevladavanja depresije hrvatskog gospodarstva [tisak] / Stjepan Zdunić. - Zagreb : Ured Predsjednika Republike Hrvatske, 2000.
13 Perspektive i budućnost mladih u Hrvatskoj [e-dokument] / Stručna radna skupina za mlade Ureda Predsjednika Republike Hrvatske. - Zagreb : Ured Predsjednika Republike Hrvatske, 2004.
14 Plan nabave Ureda predsjednika Republike Hrvatske za 2013. godinu [e-dokument] / Ured predsjednika Republike Hrvatske. - Zagreb : Ured predsjednika Republike Hrvatske, [2012].
15 Plan nabave Ureda predsjednika Republike Hrvatske za 2014. godinu [e-dokument] / Ured predsjednika Republike Hrvatske. - Zagreb : Ured predsjednika Republike Hrvatske, [2014.].
16 Plan nabave Ureda predsjednika Republike Hrvatske za 2015. godinu [e-dokument] / Ured Predsjednika Republike Hrvatske. - Zagreb : Ured predsjednika Republike Hrvatske, 2015.
17 Policy challenges for the Croatian economy: overcoming the external disequilibrium [tisak] / Hermine Vidovic and Vladimir Gligorov. - Zagreb : Ured Predsjednika Republike Hrvatske, 2004.
18 Prijedlog strategije razvitka agrara i područja od posebne državne skrbi [e-dokument] / Radna grupa Predsjednika Republike za izradu Prijedloga strategije razvitka agrara i područja od posebne državne skrbi. - Zagreb : Ured Predsjednika Republike Hrvatske, 2000.
19 Prijedlog strategije razvoja hrvatskog sporta : radni materijal [tisak] / Radna skupina Predsjednika Republike za izradu Prijedloga strategije razvitka hrvatskog sporta. - Zagreb : Ured Predsjednika Republike Hrvatske, 2000.
20 Prijedlog strategije razvoja hrvatskog sporta [e-dokument] / Radna skupina Predsjednika Republike za izradu Prijedloga strategije razvitka hrvatskog sporta. - Zagreb : Ured Predsjednika Republike Hrvatske, 2000.
21 Priopćenja : 1995. [tisak] / Predsjednik Republike Hrvatske dr. Franjo Tuđman. - Zagreb : Ured Predsjednika, 1995.
22 Priopćenja : 1996. [tisak] / Predsjednik Republike Hrvatske dr. Franjo Tuđman. - Zagreb : Ured Predsjednika, 1996.
23 Proračun Ureda predsjednika Republike Hrvatske za 2014. godinu [e-dokument] / Ured predsjednika Republike Hrvatske. - Zagreb : Ured predsjednika Republike Hrvatske, 2013.
24 Prosudba Memoranduma o ekonomskoj i financijskoj politici Hrvatske vlade i HNB upućenog Međunarodnom monetarnom fondu [e-dokument] - Zagreb : Ured predsjednika : Ekonomski institut Zagreb, 2001.
25 Stajalište državnog vodstva o stanju u gospodarstvu i mjerama za osiguranje daljeg gospodarskog razvitka [tisak] / Predsjednik Republike Hrvatske. - Zagreb : Ured Predsjednika, 1999.
26 Stručne osnove za izradu prijedloga za promjene Ustava Republike Hrvatske [tisak + e-dokument] / Radna skupina Predsjednika Republike Hrvatske za izradu stručne podloge mogućeg prijedloga ustavnih promjena. - Zagreb : [Ured predsjednika Republike Hrvatske], 2000.
27 The Standpoint of the state leadership on the situation in the economy and the measures for the ensuring of a further economic development [tisak] / President of the Republic of Croatia. - Zagreb : Office of the President, 1999.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655